Author profile picture

De Technische Universiteit Eindhoven  (TU/e) verwacht dit jaar een behoorlijke groei van het aantal nieuwe buitenlandse studenten. Vorig jaar begonnen zo’n 420 buitenlandse studenten aan een TU/e-opleiding; dit jaar zijn het er naar verwachting bijna een kwart meer.

Exacte aantallen zijn volgens een woordvoerder van de universiteit nog niet te geven, onder meer doordat veel studenten hun inschrijving nog definitief moeten maken. Maar de aanmeldingen geven aan dat ook dit jaar de grootste buitenlandse instroom zal komen uit China en India. De interesse van de buitenlandse studenten ligt vooral bij de TU/e-opleidingen op het gebied van informatica, elektrotechniek, automotive en duurzame energie.

De nieuwe buitenlandse studenten beginnen op 10 augustus aan hun kennismakingsperiode. Hun introductieprogramma is een week langer dan dat van de Nederlandse studenten omdat ze nieuw zijn in Nederland, en meer zaken moeten regelen, zoals bankzaken, waar ze vanuit de TU/e steun bij krijgen. Na die eerste kennismakingsweek doen ze mee aan ‘de Intro’, de brede kennismakingsweek van 17 tot en met 21 augustus. De voertaal in de Intro is Engels, vanwege de vele nationaliteiten.