© IO
Author profile picture

“Relatief grote leegstand vraagt om wegnemen van winkelruimte uit de stad”
De hele regio winkelt in Eindhoven. Dat is geen verrassende uitkomst, maar het koopstromenonderzoek dat Metropoolregio Eindhoven vorig jaar liet uitvoeren, bevestigt wel nog eens de kracht van Eindhoven als winkelstad. Ook voor meer recreatieve bestedingen is Eindhoven een centrumgemeente. Het zorgt er tegelijk ook voor dat Eindhoven als winkelcentrum erg afhankelijk is van de omliggende gemeenten. En de grote leegstand moet nu echt aangepakt worden.

Lees ook: “Blijf Investeren in de Binnenstad” (met commentaar van lector Cees-Jan Pen)

Door de bevolkingsomvang en aantrekkingskracht is het volgens de onderzoekers makkelijk om een winkel op te starten. Maar: “Dat is niet hetzelfde als een gezonde detailhandelsstructuur. Ook voor Eindhoven geldt dat compacte centra en bijpassend stimuleringsbeleid nodig is om een goede, gezonde en up-to-date voorzieningenniveau te krijgen.” De verspreide bewinkeling biedt mogelijkheden om te werken aan clustering van voorzieningen en tegengaan van leegstand in de kern en andere winkelcentra. Dat is hard nodig, want de leegstand is er nog steeds bovengemiddeld.

“Eindhoven heeft te veel leegstand ten opzichte van de complete MRE, maar zeker ook ten opzichte van vergelijkbare steden”, zeggen de onderzoekers. “Dit vraagt om gericht beleid naar compacte winkelconcentraties. Het wegnemen van meters uit de markt is absoluut noodzakelijk. Met name de leegstand in de kern moet worden tegengegaan door een actief verplaatsingsbeleid en het wegnemen van meters buiten de kern.” Werk aan een compact centrum, zo luidt het advies. Dat heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van nieuwe winkelruimte: “Elke nieuwe meter moet vergezeld worden van een krimpopgave van 3 bestaande meters. Ofwel, zonder krimp geen nieuwe ontwikkelingen.”

De eigen inwoners besteden in vergelijking met andere grote steden relatief weinig in Eindhoven. Dat wordt volop gecompenseerd door de bestedingen die uit de omliggende gemeenten komen, constateren de onderzoekers. Die komen vooral naar de binnenstad en vooral voor de niet-dagelijkse boodschappen (zie plaatje hierboven). Dat geeft zowel risico’s als kansen. “Over de breedte zal Eindhoven het moeten hebben van de omgeving. Immers wanneer de ondernemer zijn omzet niet verdient aan zijn omgeving, dan moet het van buiten komen. Hier liggen grote kansen. Wanneer Eindhoven in staat is een betere binding van de bestedingen van de eigen inwoners kan realiseren, dan zal dit de prestaties ten goede komen.”