Author profile picture

Wie naar de lijst van eerdere winnaars van de titel “Ingenieur van het Jaar” (sinds 2015 “Prins Friso Ingenieursprijs”) kijkt, kan maar één conclusie trekken: het is de hoogste tijd voor een Eindhovense winnaar. Want vreemd is het wel: Eindhoven, waar de beste Technische Universiteit van het land is gevestigd en waar de slimste vierkante kilometer van Europa ligt, komt sinds 2007 in de winnaarslijsten slechts in een bijrol voor. Eenmaal was de uitreiking op de campus en eenmaal kwam er een winnaar uit de bus die een deel van zijn carrière bij ASML zat. 

Dat moet beter kunnen.

De volgende uitreiking is in april 2017; vanaf deze week kunnen kandidaten genomineerd worden. Met de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs aan de Ingenieur van het Jaar wil Het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI) zichtbaar maken welke meerwaarde ingenieurs hebben voor de maatschappij. Naast deze prijs wordt ook de KIVI Academic Society Award uitgereikt aan die hoogleraar die op zeer aansprekende wijze de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij. Ook daarvoor heeft Eindhoven natuurlijk de nodige kandidaten.

De uitreikingen van zowel de Prins Friso Ingenieursprijs als de KIVI Academic Society Award vinden plaats op de Dag van de Ingenieur, op 19 april 2017 op de TU Delft.

Voor de titel Ingenieur van het Jaar komen ingenieurs (ir. en ing.) in aanmerking die zich in hun werk onderscheiden door vier competenties: expertise, innoverend vermogen, ondernemerschap en maatschappelijke impact. Het kost weinig moeite een flinke reeks Eindhovense ingenieurs te vinden die aan die criteria voldoen.

Nomineren kan tot 31 januari.