Foto: Pexels.com
Author profile picture

Drie onderzoekers van de TU Eindhoven evalueerden gisteren tijdens een symposium de VN-klimaatconferentie. Volgens de onderzoekers is het, door samen te werken met andere landen en burgers te betrekken, mogelijk dat Nederland voorop gaat lopen in de transitie. ‘Stop whining, start winning’. Dat is de conclusie van onderzoeker elektrische mobiliteit aan de TU Eindhoven Auke Hoekstra over de rol van Nederland in de klimaattransitie.

De klimaatexperts van de TU Eindhoven (TU/e) zijn positief gestemd na de klimaatconferentie die onlangs plaatsvond in Glasgow. “Het is uniek dat de urgentie van het probleem en het belang van de wetenschap tijdens de conferentie centraal stonden”, zegt Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatbeleid aan de TU/e. De Coninck is naast hoogleraar ook medeauteur van verschillende IPCC-klimaatrapporten. Deze fungeerden als wetenschappelijke basis in Glasgow.

Ook Anna Wieczorek ziet vooruitgang. Wieczorek is universitair hoofddocent bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences en sustainability ambassador van de TU/e. “We hebben de klimaatdoelen nog lang niet bereikt, maar er werd tijdens de conferentie voor het eerst druk gezet op overheden en organisaties. Ook kwam de impact van fossiele brandstoffen op het klimaat uitvoerig aan bod. Daar ben ik blij mee.”

Volgens Hoekstra is de belangrijkste uitkomst van de conferentie dat alle landen bereid zijn om op lange termijn actie te ondernemen. “Er is niemand meer die klimaatverandering niet serieus neemt. Dat vond ik verrassend goed nieuws.” Toch kan de transitie nog een stuk sneller verlopen, mits de juiste maatregelen worden genomen. “Steeds meer onderzoek laat zien dat snelle verandering mogelijk is. Ook de coronacrisis laat ons zien dat we snel actie kunnen ondernemen. Het gaat ons lukken, als bedrijven, organisaties en overheden met elkaar samenwerken.”

Lees ook: EIT InnoEnergy en Volkswagen slaan de handen ineen voor duurzame energie

Nederland koploper

De onderzoekers zijn het met unaniem elkaar eens: Nederland kan voorop lopen in de klimaattransitie. “Vanuit een technologisch oogpunt is dat zeker mogelijk. Het is vooral de vraag hoe we het op sociaal vlak gaan aanpakken”, zegt De Coninck. Hoekstra sluit zich daarbij aan. “Nederland, en vooral de Brainportregio, kan goed omgaan met een uitdaging als deze. Ik geloof ook dat organisaties als TNO een goed beeld kunnen schetsen van een klimaatneutrale toekomst. We moeten daarbij wel heel veel gaan samenwerken met andere landen. Zie de wereld als één groot bedrijf. Samen maken we het ondenkbare denkbaar. Stop whining, start winning.”

Welke concrete stappen kunnen we als land dan zetten? Er valt vooral veel winst te behalen op het gebied van agricultuur, denkt Hoekstra: “We kunnen een grote slag slaan door bijvoorbeeld over te stappen op kweekvlees. Daarnaast kan de overheid een rol spelen in het implementeren van oplossingen in de samenleving. “Door onderzoek te promoten zorgde de overheid er eerder al voor dat de maanmissie kon plaatsvinden, dat het internet er kwam en dat het coronavaccin ontwikkeld werd. Door onderzoek op de universiteit te stimuleren worden initiatieven in gang gezet.” Volgens Wieczorek moeten we daarnaast als land beter gaan nadenken over het subsidiëren van fossiele brandstoffen. “Als we dat veranderen, gaan we veel sneller vooruit.”

Met plezier maatregelen nemen

Naast grotere organisaties moeten ook burgers betrokken worden in de transitie, vinden de onderzoekers. Zij kunnen ook stappen nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Denk aan zonnepanelen op het dak of rijden in een elektrische auto. Overigens hoeft het volgens Hoekstra niet vervelend te zijn om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.” Het is lang niet zo vervelend als maatregelen nemen tegen het coronavirus. Zie het als een upgrade. Is het daadwerkelijk zo erg om een schonere lucht te hebben? Is het vervelend om in een elektrische auto rond te rijden? We staan met z’n allen voor een grote opgave, maar het kan echt leuk zijn om actie te ondernemen.”

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen TU Eindhoven en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier