Author profile picture

E52 maakt dag na dag verhalen over mensen en organisaties die de wereld van morgen proberen in te vullen. Maar de mensen voor wie dat gebeurt zijn nu nog kind en kunnen daar nauwelijks over meedenken. Met een aantal Eindhovense organisaties (naast E52 ook Studio040, Design Academy Eindhoven, Sint Lucas, Fontys Hogescholen en de gemeente) hebben we naar een oplossing voor dat dilemma gezocht.

Een eerste experiment in dat kader: Kidsreporters, een format waarbij kinderen zelf journalist zijn. Ze krijgen begeleiding van ons, maar mogen verder zelf bepalen wat ze willen weten, hoe en aan wie ze het vragen en welke onderwerpen aan bod komen. Innovatie blijft daarbij het centrale thema: als iets relevant is voor deze kinderen, dan is het immers wel de wereld van morgen.

Voor ze aan de slag gingen, kregen de kinderjournalisten (afkomstig van Nutsbasisschool de Meent uit Waalre) een journalistieke workshop interviewen die verzorgd werd door studenten van Fontys Hogeschool voor Journalistiek.

De eerste aflevering van Kidsreporters – een pilot – is gewijd aan het fenomeen 3D printen. Wie heeft nu eigenlijk de 3D printer bedacht? Kunnen mensen geholpen worden in de toekomst door een 3D-printer? Hoe zit het nu met voedsel dat uit de 3D printer komt?

De aflevering is opgenomen bij het Fontys Objexlab te Eindhoven. Ricardo Abdoel (Fontys School of Engineering / Objexlab) en Joris Lammers (Student Fontys School of Engineering / Objexlab) zijn de gesprekspartner van de Kids Reporters uit Waalre.

Voor deze pilotvideo was Ivo Heuts, student van Fontys ICT-Educatie, projectleider.


Kidsreporters bij Fontys Objexlab

E52, Studio040, SintLucas, Design Academy, Fontys, gemeente Eindhoven