Author profile picture

Verschillende initiatieven rondom de TU/e brengen studenten starters uit de regio en het bedrijfsleven dichter bij elkaar. Zij bieden ondersteuning aan de Brainport regio door middel van tijd, geld en kennis om innovatieve ideeën te ontwikkelen en ontplooien tot startups. Innovation Origins bekijkt een aantal van deze projecten en laat zien wat deze voor de regio kunnen betekenen. Lees hier de hele serie.

Met het project Next Move wil Brainport Development kennisinstellingen beter verbinden met de buitenwereld, het bedrijfsleven. Dit doet zij samen met het Summa College, Fontys, TU/e en stichting BOM. Daarnaast proberen zij een verbindende factor te zijn voor initiatieven die hetzelfde doel hebben. “Zo kunnen we beter naar elkaar doorverwijzen.”

De wil om samen te delen is volgens Piet van der Wielen, mede-initiatiefnemer voor dit project vanuit Brainport Development, een van dingen die de regio sterk maakt. Next Move heeft het ecosysteem van initiatieven die startups op weg helpen in kaart gebracht. “We zorgen dat de initiatieven kennis met elkaar maken zodat ze weten welke partij welke kennis en kunde heeft.” Zo ontstaat er volgens hem een betere samenwerking tussen kennisinstellingen en de buitenwereld.

Ondersteuning van grote bedrijven
Die bereidheid om kennis te delen ziet hij niet alleen bij kennisinstellingen, maar ook bij de grote bedrijven in de regio zoals Bavaria, Brabantia en VDL. “In de Brainport Regio hebben we nu al een tweede generatie ondernemers die zich inzetten voor de regio”, stelt Van der Wielen. CEO’s van de grote bedrijven uit de regio luisteren geregeld naar de plannen van startende ondernemers en helpen hen verder op weg. “Dat mag dan niet in de vorm van geld zijn, maar echt verder helpen met bijvoorbeeld advies.”

Daarom moeten partijen die zich aan willen sluiten bij Next Move, ook iets ‘meebrengen’ voor de ondernemers. “Een patentenbureau heeft bijvoorbeeld aangegeven dat zij IP-aanvragen voor een aantal bedrijven voor een gereduceerd bedrag willen doen”, legt Van der Wielen uit. “Daar maken we starters blij mee en daardoor voegen die partijen echt iets toe.”

Helpen aan de start
Next Move, en daarmee Brainport Development, helpt ondernemers in de prille beginfase van hun bedrijf. “We denken bijvoorbeeld mee over het vormen van een businesscase of helpen bij de vroege fase van financiering zodat een starter verder kan.” Dat hoort ook bij hun publieke rol. Zij mogen niet concurreren met commerciële marktpartijen. Na de hulp van Brainport Development stromen de ondernemers door naar soortgelijke projecten van commerciële partijen. “Zij kunnen dan echt mee groeien en successen vieren. Dat behoort niet tot onze taak. Wij zijn er om te helpen aan de start.”

Brainport Development heeft bijvoorbeeld ook een steentje bijgedragen bij de Golden Lightbulb Challenge. Hierin worden in de laatste ronde beginnende ondernemers gekoppeld aan bedrijven om hen verder te kunnen helpen met het ontwikkelen van een startup. “We hebben in 23 van de 25 gevallen namen en telefoonnummers door kunnen geven van bedrijven die goed pasten bij de startende ondernemers”, vertelt Van der Wielen. “We zitten dan ook al dertig jaar in het ecosysteem en kennen het ondertussen heel goed. We kunnen daardoor heel makkelijk schakelen tussen een slim idee en een ondernemer die daarbij zou willen of kunnen helpen.”

Triple Helix
Het geheim van succes door het delen van kennis? Een triple Helix: met de pijlers onderwijs, overheid en bedrijfsleven. “Dit moet dan wel gebeuren op alle niveaus waarop je samenwerkt. Daarnaast moeten alle partijen serieus commitment tonen.” En dat is precies wat er volgens Van der Wielen gebeurt in de Brainport regio. “Bovendien worden het zelfs langzaam vier pijlers omdat we inwoners er ook steeds meer bij willen betrekken. Een goede mix is het geheim voor succesvolle ondernemers.”