Author profile picture

Het zijn hoogtijdagen voor eigenaren en ontwikkelaars van commercieel vastgoed in Eindhoven. De krapte op de kantorenmarkt zal de komende jaren eerder toe- dan afnemen, zo verwacht de internationale vastgoed- en huisvestingsadviseur CBRE. In een rapport over de Brabantse kantorenmarkt constateert CBRE dat centrumlocaties zijn populair en over de breedte is er te weinig kwalitatief goede kantoorruimte beschikbaar.

“Leegstaande kantoren in deze regio komen niet of nauwelijks tegemoet aan de huidige wensen en eisen van kantoorhuurders. Ruime, open vloeren die flexibel werken en onderlinge communicatie bevorderen, worden beperkt aangeboden. Ook ontwikkelingen die nieuwe en gezonde werkplekconcepten ondersteunen, staan nog in de kinderschoenen. Er valt kwalitatief nog een flinke verbeterslag te maken.”

De solide economie vertaalt zich volgens CBRE in een aantrekkende markt voor commercieel vastgoed. “Ook voor de komende jaren zijn de economische voorspellingen gunstig. Prognoses van Oxford Economics laten zien dat tot 2025 een verdere stijging van de kantoorgebonden werkgelegenheid verwacht wordt in met name Eindhoven en Breda. De cijfers liggen zelfs boven het gemiddelde van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.”

Die situatie biedtvolgens CBRE volop kansen voor eigenaren en ontwikkelaars die de potentie van Eindhoven zien en willen investeren in de toekomst. “Zij kunnen nu inspelen op de toenemende vraag naar hoogwaardig vastgoed op centrumlocaties.” Met name in Eindhoven verwacht CBRE “significante krapte” door een combinatie van een groeiende vraag, beperkte nieuwbouw en verdere onttrekking van structureel leegstaand vastgoed. Leegstandspercentages tussen de 6 en 7% leiden normaal gesproken tot opwaartse druk op de huurprijzen, zo zegt CBRE. “De verwachting is dan ook dat huurprijzen van kwalitatief goed vastgoed op centrumlocaties zullen stijgen en dat incentives zullen afnemen.”

 

“Eigenaren en ontwikkelaars kunnen nu inspelen op de toenemende vraag naar hoogwaardig vastgoed op centrumlocaties.”CBRE,

(infographic uit het rapport)

Ook voor de nabije toekomst verwacht CBRE verdere druk op de kantorenmarkt. “Uitgaande van de huurovereenkomsten waarvan expiratiedata bekend zijn, zullen er veel zoekende kantoorgebruikers op de markt komen in de periode 2018-2020. Eindhoven gaat op kop: de gebruikers die hier in de komende 5 jaar op de markt komen zijn samen goed voor 292.000 m² aan kantoorruimte. Terwijl gebruikers die in kwalitatief hoogwaardige panden zitten eerder geneigd zijn om te verlengen, verwachten we dat gebruikers in verouderde panden op zoek gaan naar meer kwaliteit. Met het oog op het huidige kantorenaanbod en de kwaliteit daarvan is het duidelijk dat vastgoedeigenaren en gemeentes werk moeten maken van het aantrekken en behouden van deze huurders, bijvoorbeeld door nieuwbouw of renovatie.”