Lech Milroy, UD Chemical Biology, Dept of Biomedical Engineering, TU Eindhoven, demonstrating the simple filtration principle for simple scaled-up production of pure Z-endoxifen. In the background a labour-intensive high pressure setup to produce the same in low quantities.
Author profile picture

Onderzoekers van de TU/e hebben een goedkopere manier gevonden om een duur kankermedicijn te maken. Toenmalig bachelorstudente Daphne van Scheppingen ontdekte de methode al in 2011, maar nu is er een samenwerking gestart tussen onderzoekers van TU/e, Syncom B.V. en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, om het kankermedicijn Z-Endoxifen te produceren.

De bachelorstudente en haar projectbegeleider dr. Lech-Gustav Milroy, ontdekten dat een dure zuiveringsmethode (HPLC) niet nodig was en dat Z-Endoxifen door een veel goedkoper proces ook zuiver te maken was. Het Groningse bedrijf Syncom is vervolgens bezig gegaan om deze productiemethode te verbeteren, zodat het medicijn ook in een grote hoeveelheid gemaakt kan worden. Tot slot bewezen onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis dat deze aanpak inderdaad zuivere Z-endoxifen opleverde en dat de alternatieve opzuiveringsmethode effectief is. Het medicijn kost nu nog ongeveer 75.000 euro per gram, maar met het nieuwe productieproces kunnen de productiekosten duizend keer zo laag worden. Om onderzoek te doen naar de werking van het medicijn hoeven medische onderzoeksgroepen dus niet meer naar dure producenten te gaan, door het versimpelde proces kunnen ze het nu zelf, op een veel goedkopere manier produceren.

Voordat het medicijn beschikbaar is voor patiënten, moet de nieuwe productiewijze nog verder opgeschaald worden naar industriële productie. De onderzoekers verwachten dat dit ongeveer een jaar aan onderzoek vergt. Ook moet er meer onderzoek gedaan worden naar de werking van het medicijn, dat tussen de een en zes jaar kan duren.

Foto: Bart van Overbeeke