Author profile picture

Brainport met stevige missie op Wereldcongres voor Smart Cities in Barcelona
Eindhoven beschikt al over het grootste wagenpark elektrische bussen in Europa. De stad verwacht ook dat de doelstelling om alle bussen in 2020 emissievrij te hebben, gehaald zal worden. “Maar om alle fossiele brandstoffen uit het openbaar vervoer in de Brainport Eindhoven te weren, is wat hulp van de EU nodig”, zegt burgemeester John Jorritsma. Volgende week gaat hij op het Smart City Expo World Congres in Barcelona Europa om extra steun vragen. “Om het hele ‘daily urban system’ tegen 2025 aangesloten te krijgen, kan een Europese investering in onderzoek naar batterijopslagcapaciteit echt bijdragen om het bereik van de elektrische bussen verder te vergroten. Dit zal echt een impuls geven aan het verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen in het openbaar vervoer in heel Europa.”

Lees hier meer over Eindhoven als slimme stad

Lees hier meer over energieopslag

Een delegatie van technische bedrijven, startups en ambtenaren uit Brainport Eindhoven, neemt onder leiding van John Jorritsma, van 14 tot 16 november 2017 deel aan het jaarlijkse Smart City congres in Barcelona. Daar zullen ze de voortgang van Smart City-initiatieven bespreken met andere toonaangevende EU-steden, Smart City-oplossingen presenteren op’s werelds grootste Smart City-expo en opz oek gaan naar de beste voorbeelden uit de rest van de wereld.

Triangulum

Eindhoven is een van de drie steden voor Smart City initiatieven in het EU project Triangulum, naast Manchester en Stavanger. Elke stad heeft specifieke wijken aangewezen als testgebied, zoals Strijp-S en Eckhart-Vaartbroek in Eindhoven. Het project is inmiddels uitgebreid naar Sabadell, Praag en Leipzig. In de zijlijn van het congres in Barcelona zijn de zes steden te gast in Sabadell, een industriestad grenzend aan Barcelona. Daar zullen ze de volgende stappen bespreken die genomen moeten worden om hun Smart City plannen uit te voeren.

Prominente positie

Brainport Eindhoven is van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 november onderdeel van de officiële stand van Nederland op het Smart City Expo World Congres. Tussen Japan, New York City en de Europese Commissie worden de Nederlandse oplossingen gepresenteerd voor mondiale uitdagingen op het gebied van mobiliteit, energie, veiligheid, gezondheid en circulaire economie. Brainport Eindhoven bedrijven ATeam, Atos, Axis, Philips Lighting, Shinto Labs, Sorama en ViNotion presenteren er hun geïntegreerde projecten op het gebied van Smart Mobility, openbare veiligheid, dataverwerking en gedeelde data principes.