Author profile picture

In zijn eerste nieuwjaarstoespraak toonde burgemeester John Jorritsma zich vandaag strijdlustig en optimistisch. Hij toonde zich niet blind voor de wereldwijde maatschappelijke onrust, maar probeerde vooral ook te benadrukken hoe goed het ons gaat, in Nederland en in Eindhoven. “De Eindhovenaar is initiatiefrijk, sociaal, weerbaar, inventief en veerkrachtig. Dit is een hoopvolle stad.”


Lees ook: Eindhoven stuurt aan op grote herindeling in de regio


Vanzelfsprekend haakte hij daarbij aan op de pas verworven mainportstatus voor de stad. “Die status biedt perspectief op langere termijn. Dat is goed voor ons én de Nederlandse economie. Maar een status zegt nog niks, wij moeten die zelf vullen.”

Er komt om die reden een Nationale Actieagenda Brainport, een regio specifieke investeringsagenda, waarin staat dat het aanbod van bijvoorbeeld sport- en cultuurvoorzieningen drastisch omhoog moet. Jorritsma: “Er een flinke impuls komt in stedelijke kwaliteit en infrastructuur rondom de vier campussen en een betere ontsluiting van Eindhoven Airport en last but not least een HSL-verbinding met Düsseldorf. Want we leggen het af op het gebied van een aantrekkelijk leefklimaat tegen regio’s als Milaan, München, Stockholm, Singapore en Taiwan, onze concurrenten op technologiegebied.”

“De Eindhovenaar is initiatiefrijk, sociaal, weerbaar, inventief en veerkrachtig. Dit is een hoopvolle stad.”

Ook op het gebied van Onderzoek & Innovatie heeft Eindhoven wensen: “Er moet er een substantieel deel van het miljard dat de Kenniscoalitie wil vrijmaken voor Kennis, naar de Brainportregio Eindhoven komt. Tot slot is het aantrekken en faciliteren van talent cruciaal: internationaal talent, maar ook uit andere regio’s in het land. En we kunnen ons geen studentenstops van de TU’s veroorloven, net nu interesse van jongeren in techniek toeneemt.”