Author profile picture

Om een verdere politieke versplintering bij verkiezingen tegen te gaan, zou Nederland een kiesdrempel kunnen invoeren. Volgens de Eindhovense burgemeester Jorritsma is dat weliswaar tegen de traditie in van ‘Nederland veelstromenland’, “maar we zijn hier nu eenmaal niet in de stad waar de tijd stilstaat”. Hij zei dat tijdens zijn vanmiddag uitgesproken nieuwjaarsrede.

“Elke verkiezing laat weer een meer versplinterd politiek landschap zien. Lokaal, landelijk, maar ook internationaal. Kiezers herkennen zich niet langer in de politiek en voelen zich blijkbaar niet thuis bij de bestaande partijen, met de versplintering tot gevolg”, zo constateert Jorritsma. “Je kunt zeggen dat het een democratisering is van ons bestel: ieder met zijn eigen mening een eigen partij, alle stemmen worden gehoord. Maar het vinden van een compromis, het formeren van een coalitie, wordt daardoor ook steeds moeilijker. Het lukt middenpartijen steeds moeilijker om samen een werkbare meerderheid te bereiken, omdat het vaak de flanken zijn die groeien. We hebben nu 11 partijen in de raad. De kiezer heeft natuurlijk altijd gelijk, maar ik hoop vurig dat dat er niet meer worden.”

Jorritsma doet zijn oproep vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Hij had vandaag nog een andere daaraan gerelateerde oproep. “Het klinkt misschien gek uit de mond van een ambitieus mens, maar ik doe een oproep aan de politiek om ná maart dit jaar, wanneer de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, niet nóg meer vuurtoren-ambities na te jagen, maar stevig koers te houden en uitvoering te geven aan alles wat in gang is gezet. We hebben daar onze handen vol aan.”

Sociale domein

Daarmee doelde Jorritsma ook op de zorgelijke dossiers die de stad kent, zoals de jeugdwerkloosheid, de afslanking van het ambtenarenapparaat en – meest prangend – de tekorten op het sociale domein. Jorritsma: “We hebben een onmiskenbaar probleem met het financieren van de transformatie van het Sociale Domein, de uitgaven staan niet in verhouding met de inkomsten en is daarmee onhoudbaar. Zo’n slordige 30 miljoen moet er jaarlijks uit de reserves geput worden. In mijn gesprekken met het kabinet om meer middelen voor de stad krijg ik steevast de opmerking dat ik eerst mijn eigen huishouden op orde moet brengen. Deze onverkwikkelijke situatie ondermijnt onze onderhandelingspositie.”

Herindeling

De burgemeester kwam vandaag ook nog even terug op de oproep tot herindeling uit zijn nieuwjaarsspeech van vorig jaar. Hij zei er ondanks alle kritiek vanuit de omliggende gemeenten geen spijt van te hebben; sterker nog, een blik op de historie had hem alleen maar gesterkt in zijn opstelling. “Het gaat me niet om landje pik, maar om de kracht van de regio te bundelen om de bestuurlijke opgaven aan te kunnen voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.” In de komende twee jaar – “vóór 2020” – wil hij een gezamenlijke visie geformuleerd hebben op dit punt.

(Foto: Jorritsma bij de nieuwjaarstoespraak van 2017)