“De komende jaren zullen Nederlandse steden zich met beproefde technologie herontwikkelen tot totaal andere stadsgezichten met nieuwe vormen van lokale energie- en voedselproductie, verlichting en watergebruik. Gesloten kringlopen en groene energie worden in hoog tempo de norm. En het allerbelangrijkste is dat onze wijken veilige, plezierige en creatieve woon- en werkomgevingen zullen zijn. Oude industrieterreinen of verlaten kantoorgebouwen transformeren tot woon- en werkplekken met een aantrekkelijke omgeving.”

Nee, dit is geen Utopia. Dit is het beeld van de toekomst dat burgemeester John Jorritsma van Eindhoven de bezoekers van het Smart City Expo World Congress in Barcelona volgende week aanbiedt. Jorritsma is de leider van de Nederlandse delegatie in Barcelona. In zijn inleidende opmerkingen aan de Nederlandse deelnemers voor het congres is hij alles behalve verlegen over de mogelijkheden van de Nederlanders. “Op mondiaal niveau speelt Nederland een leidende rol op het gebied van mobiliteit, energie, voedsel en watertechnologie. Door internationaal ondernemerschap, een open en innovatieve economie en de natuurlijke positie als ‘poort naar Europa’ heeft Nederland deze positie weten te behouden en te verbeteren.”

Slimme steden als Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam zetten internationaal de norm voor de toekomst, zegt Jorritsma. “Dat gebeurt in nauwe samenwerking met burgers, uitvinders, kunstenaars, ontwikkelaars, onderzoeks- en kennisinstellingen en bedrijven. Het gaat daarbij om technologie die gemaakt wordt door mensen in de samenleving, niet om technologie die hen wordt opgedrongen door overheden of bedrijven. We moeten in gedachten houden dat het niet gaat om het verkopen van slimme technologie, maar om het ontwikkelen van concepten die een verandering in menselijk gedrag teweegbrengen.”

Nederland wil circulair en toegankelijk zijn, voegt Jorritsma eraan toe. “In ons dichtbevolkte land zijn dit prangende vraagstukken. Immers, lucht, water, verkeer en afvalstromen houden geen rekening met gemeentegrenzen en mensen wonen, werken en spelen zelden in hetzelfde gebied. De economie zoals we die kennen, zal verschuiven naar nieuwe modellen, structuren en betekenissen. Deze verschuiving vraagt om voldoende en helder openbaar bestuur, betrokken ondernemerschap en betrokkenheid van onze burgers.”

Het Smart City Congress in Barcelona is van 13 tot 15 november.