Author profile picture

Ruim vijftig leerlingen van vijf middelbare scholen in de omgeving van Eindhoven bezochten tijdens de Young Talent Tour meerdere hightechbedrijven. Dit educatieve uitstapje staat in het teken van de Dutch Technology Week, en is bedoeld om leerlingen meer te interesseren voor het technisch werkveld. Innovation Origins ging met ze mee naar de Koninklijke Luchtmacht en Malvern Panalytical in Eindhoven.

Door de toename van technische beroepen is de vraag naar afgestudeerde technici in de afgelopen jaren flink gestegen, maar het aanbod is niet groot genoeg. Dat komt doordat te weinig scholieren die een BETA-profiel kiezen, ook daadwerkelijk een technische opleiding gaan volgen. Daarom heeft de Rijksoverheid met middelbare scholen het Techniekpact gesloten. Dat houdt in dat de ambitie is om zowel op de havo als het vwo minimaal 55 procent van de leerlingen te laten slagen met de profielen Natuur & Gezondheid (N&G) of Natuur & Techniek (N&T). Op het vmbo ligt dat percentage lager. Veel scholen halen dit niet, vooral de havisten kiezen eerder voor een ander profiel. ‘’Daarom vindt onze school het belangrijk om de leerlingen meer kennis te laten maken met techniek’’, zegt Sabrina van Driel, docent natuurkunde aan het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond. Naast deze school gingen ook leerlingen van het Sondervick (Veldhoven), Jan van Brabant College (Helmond), Heerbeeck College (Best) en het Huygens Lyceum (Eindhoven) mee met de Young Talent Tour.

‘Defensie is meer dan alleen wapens’

Op de vliegbasis in Eindhoven konden de leerlingen ontdekken wat de rol van techniek is bij Defensie. Een groep enthousiaste studenten van de opleiding Vliegtuigtechniek, die stageliepen bij de Luchtmacht Eindhoven, hadden in het zogenaamde leerdock een aantal workshops voor de leerlingen voorbereid. Daardoor kregen zij een beter beeld van de cruciale rol die de techniek heeft bij het werk van Defensie. In de leerdock zijn twee vliegtuigen geplaatst waar de technici in opleiding aan mogen sleutelen; een Fokker F-27 en een F-16. Tijdens de workshops mochten de scholieren zelf ook wat dingen uitproberen om ze op die manier te enthousiasmeren voor een baan bij Defensie.

‘’Jongeren zeggen heel vaak dat ze bij Defensie alleen aan wapens en oorlogsmissies denken, terwijl er ook een grote rol bij technici ligt. Zonder vliegtuigen, F-16’s en tankvliegtuigen om die weer bij te vullen komen de militairen nergens: ook daar zien we het welbekende motto ‘een team, een taak’ terug. En bovendien houden wij in onze functie maar één keer per jaar een wapen vast, en daar komt geen oorlogsmissie bij kijken’’, zegt sergeant-majoor Martijn Beijer. Na twaalf jaar als monteur te hebben gewerkt en in heel wat werelddelen te zijn geweest, leidt hij nu nieuwe luchtmachters op in het vliegtuigonderhoud. ‘’Dit is een prachtig beroep maar wordt vaak over het hoofd gezien. Nieuwe collega’s zijn dus hard nodig.’’

Wereldleider

Het tweede deel van de middag had naast techniek ook een grote focus op natuur- en scheikunde. Bij bedrijf Malvern Panalytical kregen de leerlingen een rondleiding door de fabriek waar röntgenbuizen en -meetapparatuur wordt gemaakt. PANalytical is sinds 2002 een voortzetting van Philips Analytical en is wereldleider op het gebied van Röntgen analyseapparatuur. De leerlingen werden meegenomen in het productieproces van de buizen en apparatuur, van schets en ontwikkeling tot het testen van het uiteindelijke product. Een aantal leerlingen was erg enthousiast, ondanks dat het bedrijf de nodige natuur- en scheikundige kennis vereiste.

Toekomstplan werkt motiverend

Het was niet de eerste keer dat de Junior Academy van Fontys Hogescholen de Young Talent Tour organiseerde. Zij vinden het belangrijk dat leerlingen van scholen uit de regio een bezoek aan organisaties brengen om een kijkje in de keuken te nemen van een bedrijf dat hun toekomstige werkgever zou kunnen worden. ‘’Wij doen heel veel activiteiten voor het onderwijs in de technische sector, omdat leerlingen vaak op jonge leeftijd nog geen beeld hebben van hun toekomst. Terwijl dat wel heel erg motiverend kan zijn als ze een toekomstplan hebben. Maar met zoveel keus is dat nog niet zo makkelijk, dus het helpt om ze kennis te laten met de praktijk’’, aldus Minke Wolters, programmamanager van Fontys.

Picture Malvern Panalytical