Author profile picture

Het studiejaar van Fontys is vanmiddag geopend door Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool. Ze sprak over de vaardigheden die nodig zijn om te innoveren, de zogeheten TEC-skills: Technology, Entrepreneurship en Creativity, ook wel bekend als de 21st century skills. Minister Bussemaker vulde haar aan en legde de nadruk op hoe we technologie kunnen gebruiken binnen het onderwijs. Na afloop van de toespraken werden de Denk Groter prijzen uitgereikt.

Nienke Meijer vertelde over het belang van de TEC-skills: “Alle rapporten hierover zeggen hetzelfde, dit is waar we als samenleving aan moeten werken. Maar we praten veel en doen weinig, er zijn veel experimenten, maar het opschalen lukt nog niet, daar moet wat aan gebeuren.” Ze riep de overheid, gemeenten en scholen op om er werk van te maken dat deze vaardigheden bij worden gebracht. “De tijd van praten is voorbij, we moeten gaan doen”

Het onderwijs is niet alleen kennis overbrengen, maar ook de vraag stellen hoe je met technologie de grote problemen in de samenleving kan oplossen. Dat doe je door te experimenteren met andere disciplines en door sturing vanuit je eigen moreel kompas.Nienke Meijer, Voorzitter College van Bestuur Fontys

Meijer benadrukte dat deze skills een belangrijk thema zijn voor Fontys, vooral in het opleiden van leraren. “Fontys heeft de ambitie en de verantwoordelijkheid om studenten op te leiden zodat ze hun eigen plek in de maatschappij en in het werkveld kunnen vinden. Het onderwijs is niet alleen kennis overbrengen, maar ook de vraag stellen hoe je met technologie de grote problemen in de samenleving kan oplossen. Dat doe je door te experimenteren met andere disciplines en door sturing vanuit je eigen moreel kompas.
Wij zijn de grootste lerarenopleider van Nederland en hebben daardoor ook een grote verantwoordelijkheid om onze studenten deze vaardigheden en het kritisch denken mee te geven. De enige manier om dit te realiseren is door aan docenten te vragen wat ze nodig hebben om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren.” Dat deed ze dan ook, ze riep docenten op om aan te geven hoe zij zelf het onderwijs beter kunnen maken en om te vragen naar hetgeen zij daarvoor nodig hebben.”

Demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, vulde Meijer aan. Als metafoor voor techniek in het onderwijs gebruikte zij de film 2001: A Space Odyssey. Ze beschreef het plot van de film en koppelde dit aan hoe er met technologie in het onderwijs omgegaan wordt: “De vraag is hoe zorgen we ervoor dat open en online onderwijs niet met ons aan de haal gaat maar in dienst staat van onze visie op educatie. We hebben een inhaalslag nodig op het gebied van digitaal onderwijs. Niet alleen omdat we mee moeten gaan met de tijd, maar juist om iets goeds te kunnen gaan doen met technologie.
Zoals het einde van de film leert, blijft de computer, hoe slim dan ook, een instrument in de handen van mensen. Met technologie komt grote verantwoordelijkheid, het vraagt om meer mens te worden in plaats van minder mens. Ik denk dat het onderwijs van vandaag en de toekomst daarop gericht moet zijn, op het vormen van moreel besef en persoonlijke ontwikkeling. In het onderwijs kan technologie nooit meer dan een hulpmiddel zijn. Wat onderwijs zo mooi maakt is de ontmoeting tussen docenten en studenten. Je leert alleen door de ontmoeting.”

Foto’s Rien Meulman