© Rob Stork
Author profile picture

Studenten moeten uit de collegebanken. Zij leren veel meer door in interdisciplinaire teams oplossingen te vinden voor uitdagingen uit de praktijk. Dat is waar hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Isabelle Reymen voor pleit. Het is ook precies wat zij met TU/e innovation Space doet. Vrijdag sprak zij haar inaugurele rede uit. Hiermee aanvaardt zij officieel haar ambt als hoogleraar en geeft ze haar visie op de toekomst van het onderwijs.

Wat ooit begon als een plek om studententeams en start-ups te verenigen, groeide uit tot een nieuwe vorm van onderwijs. Een plek waar studenten leren door te doen. Bedrijven bieden uitdagingen aan waar studenten van verschillende opleidingen samen een oplossing voor bedenken. Bijvoorbeeld rondom duurzame energie of het dreigende voedseltekort in 2050. Zo werken bedrijven, studenten en docenten samen aan innovatie in de breedste zin van het woord. Dit moet volgens Reymen in de toekomst veel verder worden uitgerold in het onderwijs. Sterker nog: De Eindhovense universiteit wil dat in 2030 zo’n tachtig procent van onderwijs op deze manier is ingericht.

Hier lees je meer over de activiteiten in TU/e innovation Space

De community groeit

De TU/e begon het experiment van deze onderwijsvorm en is ondertussen een internationaal rolmodel. Na een pilot in het Gaslab, een klein gebouw achterop de campus, verhuisde TU/e innovation Space naar een grotere ruimte centraal op het terrein. Inmiddels is iedereen gesetteld en zit het eerste jaar in Matrix, het nieuwe gebouw, erop. Reymen is nu bezig om TU/e innovation Space verder te professionaliseren. Het gaat vooral om meer structuur aanbrengen. “Tijdens de pilot werkten we heel ad hoc en verzorgden we op aanvraag wat studenten nodig hadden. Nu gaan we processen meer vastleggen en structureren, bijvoorbeeld rondom het vaststellen en verdelen van de challenges van bedrijven”, vertelde Reymen eerder tegen IO.

Zo kunnen er uiteindelijk meer studenten terecht bij TU/e innovation Space. Vorig collegejaar hebben ruim 1600 studenten op deze manier onderwijs gevolgd. Zij werkten met elkaar aan 46 challenges. Van alle faculteiten hebben er al studenten binnen TU/e innovation Space gewerkt. Een groot deel van de studenten sluit zich buiten de reguliere vakken aan bij de community, bijvoorbeeld via een start-up of studententeam. Daarnaast kunnen bachelorstudenten hun eindproject doen via TU/e innovation Space. Ook voor masterstudenten is er een mogelijkheid om aan een praktijkuitdaging te werken als onderdeel van de opleiding. Op deze manier komen theorie en praktijk samen.

Onderwijs gaat op de schop

Reymen noemde in haar inaugurele rede een paar voorbeelden van het veranderende onderwijs. Zoals vaker werken in interdisciplinaire teams, werkend leren en de steeds belangrijker wordende zelfreflectie van studenten. Studenten kunnen, bijvoorbeeld door trajecten van TU/e Innovation Space, veel meer hun eigen route bepalen. Dat vraagt een bepaalde discipline en een open houding. Van docenten wordt hierin een coachende rol verwacht. Studenten willen volgens de hoogleraar impact creëren op de maatschappij. Zij willen echt iets bijdragen. Dat kan voornamelijk wanneer de universiteit zich richt op maatschappelijk relevant onderzoek en openstaat voor uitdagingen uit de industrie.

De toekomst van TU/e innovation Space

Naast de verdere uitbreiding van challenge-based learning, onderwijs op basis van praktische uitdagingen, wil Reymen in de toekomst ook de uitdagingen op zich scherpstellen. Zo wil ze bijvoorbeeld meer uitdagingen op het gebied van agro-food en AI. Om dat te bereiken is een uitbreiding van het netwerk nodig. Op die manier kan de universiteit nieuwe partnerschappen aan gaan met ondernemers. Daarnaast wordt er gewerkt aan uitdagingen waarin studenten op verschillende niveaus (bachelor, master, HBO, MBO) samen kunnen werken. Hiervoor werkt de universiteit samen met Fontys en Summa. Bovendien zijn de eerste stappen gezet om samen met de andere (technische) universiteiten in Nederland te werken aan een uitdaging rondom voedsel voor het Ministerie van Defensie. Er zijn volgens Reymen nog genoeg mogelijkheden om TU/e innovation Space nog verder te laten groeien.

Onderzoek naar onderwijsvorm

Naast de dagelijkse leiding houdt Reymen zich ook bezig met onderzoek naar deze vorm van onderwijs. Om studenten, bedrijven en kennisinstellingen samen te laten werken, moet er een cultuur zijn die dit mogelijk maakt. De High Tech Campus is een voorbeeld van zo’n innovatie-ecosysteem. Hier is ruimte voor verschillende partijen om samen te werken en er worden activiteiten georganiseerd om dit te ondersteunen. Universiteiten erin spelen volgens Reymen een steeds belangrijkere rol. Voornamelijk omdat zij steeds actiever zijn  in samenwerkingen met bedrijven.

Zo zal de hoogleraar zich in de komende tijd focussen op verder onderzoek naar de exacte rol van TU/e innovation Space in deze regionale ecosystemen. Daarnaast kijkt ze ook naar thema’s binnen de universiteit. Bijvoorbeeld wat de beste methode is om het werk in interdisciplinaire teams te beoordelen. Ook onderzoekt ze hoe studenten kunnen leren beter op zichzelf te reflecteren en wat de rol van discipline bij studenten is.

Het draait om mensen

De Eindhovense universiteit bevindt zich in een regio waar samenwerking tot de orde van de dag behoort. Het is dan ook niet gek dat zij koploper is op het gebied van challenge-based onderwijs. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die het team maken. Daarom is dat voor Reymen naar eigen zeggen het meest belangrijk tijdens haar onderzoek en het werk in TU/e innovation Space: het gaat om de mensen.