IBM Quantum System One at Cleveland Clinic
Author profile picture

Het nieuws van vorige week over Qblox, een in Delft gevestigd bedrijf dat kwantumcomputertechnologie ontwikkelt, heeft de verwachtingen van veel wetenschappers en ingenieurs die met kwantumtechnologie werken een flinke boost gegeven. De startup slaagde erin $26 miljoen op te halen en sloot daarmee een Serie A-financieringsronde af onder leiding van Quantonation en Invest-NL.

De investering toont de Nederlandse ambitie om uit te groeien tot een belangrijke speler in het mondiale landschap van kwantumtechnologie. Met aanzienlijke investeringen en strategische initiatieven wil ons land zich in de voorhoede van dit baanbrekende veld positioneren. Het Deep Tech Fund van Invest-NL probeert nu, onder meer met investeringen zoals voor Qblox, een robuust ecosysteem te creëren. In het rapport “Venturing into Quantum Technology in the Netherlands”, eind vorig jaar uitgebracht, heeft de organisatie haar ambities toegelicht. Wij doken in het rapport dat ingaat op het Nederlandse kwantumecosysteem, met aandacht voor de belangrijkste spelers, investeringsstrategieën en de potentiële impact op nationaal en mondiaal niveau.

Grenzen worden verlegd

In een tijdperk waarin technologische grenzen voortdurend worden verlegd, is kwantumtechnologie snel aan het uitgroeien tot een van de veelbelovende ontwikkelingen voor de toekomst, stelt het rapport vast. Nederland zou een voortrekkersrol op dit gebied kunnen gaan spelen en mede daarom kijkt Invest-NL’s Deep Tech Fund naar potentiële investeringen en initiatieven.

Het fonds wil durfkapitaal verstrekken aan Nederlandse bedrijven die transformatieve technologieën ontwikkelen. Het belang van kwantumtechnologie, hoewel voor velen moeilijk te bevatten, is immens. Het biedt ongekende mogelijkheden op het gebied van computergebruik, communicatie en detectie en kan problemen oplossen die momenteel buiten het bereik van klassieke computers liggen. Het lastige van deze technologie is dat de businesskant nog maar moeilijk kan inschatten wat de ontwikkelaars in petto hebben.

Het landschap in kaart brengen

Nederland heeft al jaren een sterke academische basis op het gebied van kwantumtechnologie, met instituten als de Universiteit Delft voorop. Samenwerkingen met technologiereuzen als Microsoft, Intel en Fujitsu hebben Nederlandse onderzoekers volgens Invest-NL in de voorhoede van de kwantumontwikkelingen geplaatst. Naast de academische wereld omvat het ecosysteem innovatieve startups, investeerders en organisaties die samenwerken om de grenzen van het mogelijke te verleggen.

Invest-NL’s Deep Tech Fund investeert samen met particuliere investeerders in startups in een vroeg stadium en beoordeelt ze op verschillende criteria, waaronder zakelijk potentieel, concurrentiepositie en impact op het ecosysteem. Opvallende startups zoals QuiX en Qbird zetten belangrijke stappen op het gebied van kwantumcomputing en -communicatie.

De strategie van het fonds omvat ook het bouwen van een ondersteunend ecosysteem en het aanpakken van belangrijke knelpunten zoals facilitaire capaciteit en financiering. Nederland wil zijn concurrentievoorsprong op het gebied van kwantumtechnologie behouden door te investeren in geavanceerde faciliteiten en de ontwikkeling van talent te ondersteunen.

Economisch potentieel

Het economisch potentieel van kwantumtechnologie is enorm. Volgens schattingen zou de markt voor kwantumcomputing kunnen groeien tot 9 miljard tot 93 miljard dollar in 2040. Kwantumcommunicatie en -detectie zijn ook veelbelovend, met toepassingen variërend van veilige communicatie tot geavanceerde medische diagnostiek. Met een nationaal programma dat wordt beheerd door QuantumDelta Nederland en aanvullende steun van de Europese Unie staat Nederland op de tweede plaats wat betreft overheidsuitgaven per hoofd van de bevolking aan kwantumtechnologie.

Ondanks de veelbelovende vooruitzichten blijven er uitdagingen. De hoge kapitaalvereisten voor R&D en de behoefte aan meer gespecialiseerde faciliteiten zijn belangrijke hindernissen. Invest-NL concludeert echter dat het Nederlandse ecosysteem goed gepositioneerd is om deze uitdagingen te overwinnen. De sterke samenwerking tussen de academische wereld, startups en investeerders creëert een vruchtbare bodem voor innovatie.

Invest-NL’s Deep Tech Fund wil een cruciale rol spelen in dit ecosysteem, door de kloof tussen baanbrekend onderzoek en commerciële levensvatbaarheid te overbruggen. Door financiering en strategische ondersteuning te bieden, helpt het fonds Nederlandse kwantum startups op te schalen en te concurreren op het wereldtoneel.