© IO
Author profile picture

De ongekend sterke stijging van het aantal buitenlandse kenniswerkers in Eindhoven heeft de internationale school voor nieuwe uitdagingen geplaatst. De klaslokalen aan de Oirschotsedijk zitten vol en er moet nu met een wachtlijst worden gewerkt. In samenspraak met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en overheid wordt nu gezocht naar oplossingen.

de kantine van de internationale school
de kantine van de internationale school

Dat is hard nodig omdat voor bedrijven als ASML, Philips en EATC de aanwezigheid van een school essentieel is bij het aantrekken van personeel. Momenteel telt de regio Eindhoven zo’n 6500 expats. Over vijf jaar is dat aantal naar verwachting bijna verdubbeld. De internationale school moet daarbij ook nog eens rekening houden met leerlingen uit de nog wijdere omtrek, een gebied met nu al zo’n 15.000 internationale families.

De school is gebouwd voor maximaal 850 leerlingen; dat zijn er nu al bijna 1000. Ongeveer 330 daarvan zitten in het voortgezet onderwijs, de rest in het basisonderwijs. Er is ook nog een (kleine) afdeling voor Nederlandse leerlingen. Een adviesraad met daarin vertegenwoordigers van Philips, ASML, EATC, dLL, de provincie en de campus-gemeenten buigt zich nu over nieuwe oplossingen die moeten leiden tot opheffing van de wachtlijst.

Tekort

20150713_163807Die adviesraad hoeft zich daarbij vooralsnog niet druk te maken over het recent ontdekte tekort van 12 miljoen euro op het 30-jarig projectbudget van de school. Gemeente Eindhoven en internationale school hebben toegezegd dat probleem gezamenlijk aan te pakken. Het tekort is het gevolg van een rekenfout in het financieel model dat door een extern financieel adviesbureau is opgesteld.

Volgens wethouder Staf Depla (economie) is inmiddels al voor ongeveer de helft van die 12 miljoen een oplossing gevonden. Dit is vooral het gevolg van een nadere analyse van de eerdere aannames, bijvoorbeeld rond energiekosten. Gemeente en school verwachten over ongeveer een half jaar een definitieve aanpak van het tekort te kunnen presenteren.