Author profile picture
St. Trudo Bijzondere Klanten en Springplank040 slaan de handen ineen om de shift te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘investeren in’ mensen zonder woning of werk. Dat kondigden Thom Aussems (Trudo) en Thijs Eradus (Springplank) gisterenmiddag in de Lichttoren aan tijdens de lancering van hun intensievere samenwerking. Beiden willen zoveel mogelijk belemmeringen, die woning of werk in de weg staan, wegnemen.


“Ons doel is om direct op te schalen en dus meer dak- en thuislozen te helpen. Zo willen we de doorlooptijd verkorten en direct op maat werk aanbieden. We willen af van de bureaucratie waar de klanten mee te maken krijgen”, zegt Aussems. Er zal daarbij gekeken worden naar de competenties van de dak- en thuislozen waardoor ze direct passend werk kunnen aanbieden.

Gisteren kwamen vertegenwoordigers van onder andere Van der Valk Eindhoven, Koenraed, VDL, Stam + De Koning bouw, Philips, Knaapen Groep, WIJeindhoven en ambtenaren van de gemeente bij elkaar voor de bijeenkomst. Daar werd duidelijk dat volgens Trudo en Springplank een zogenaamd investeringsfonds noodzakelijk is om de plannen te kunnen realiseren. Op deze manier kunnen ondernemers, die klanten in dienst nemen, aangeven wat zij nodig hebben om de klanten een kans te geven. 

Zo willen zij één loket vormen waar zowel de dak- en thuislozen met al hun vragen terecht kunnen als de ondernemers. Maar daarvoor hebben ze het investeringsfonds nodig. De gemeente Eindhoven zou geld in dat fonds moeten storten die ze overhouden doordat Springplank en Trudo jaarlijks tientallen daklozen aan werk en een woning helpt. Daar zouden de ondernemers dan een beroep op kunnen doen. “We hebben vanmiddag de eerste stappen gezet naar een investeringsfonds. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met het ambtelijk apparaat en ondernemers. De plannen moeten voor de zomer concreet en afgerond zijn”, zegt Eradus.