Author profile picture

De gemeente en het Summa College gaan hun samenwerking intensiveren, dat hebben ze vanmiddag afgesproken in een intentieverklaring. Jongeren met een Mbo-opleiding betere baankansen bieden doordat hun opleiding beter aansluit op de arbeidsmarkt. Dat is het doel van de overeenkomst. Ook wordt er achter de schermen hard getrokken aan internationale Mbo-opleidingen.

“In deze regio werken veel kenniswerkers en internationals, hier zit een grote groep die misschien wel richting het Mbo wil. Maar denk ook aan kinderen van nieuwe Nederlanders of vluchtelingen. Veel van deze jongeren gaan naar de Internationale school, maar er is nog geen puur Engelstalige Mbo-opleiding.” legt wethouder beroepsonderwijs Staf Depla uit.

Om zo’n Engelstalige opleiding aan te kunnen bieden, moeten de landelijke regels worden aangepast. Lid van het college van bestuur van Summa, Petra van Lange legt uit: “In het Mbo is het zo dat je op een bepaald niveau Nederlands moet geven voor een accreditatie. Voor deze internationale opleiding moet dus een uitzondering worden gemaakt omdat deze volledig in het Engels is. Op dit moment lopen er verschillende aanvragen bij het Ministerie van Onderwijs om het onderwijs op een andere manier in te vullen.” Het Summa College heeft de ambitie om over vier tot vijf jaar, vijf verschillende internationale Mbo-richtingen aan te bieden. “Nu bieden we al de richting international business aan, dit is een combinatie in het Nederlands en Engels. Maar deze opleiding zouden we ook graag alleen in het Engels aanbieden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een Mbo-richting Engineering of Robotica.”

Tu/e campus
Het akkoord gaat niet alleen over het verbeteren van onderwijs voor de internationale jongeren. Maar ook de ‘eigen jeugd’ staat op de agenda. Eén van deze punten zijn onderwijsmogelijkheden op de TU/e campus, waar alle partijen samen onderzoek naar doen. “Door samen te werken met de TU en Fontys kunnen we het onderwijs verbeteren. Techniek- en technologiesector zijn in onze regio een motor voor de economie waarin een constante instroom van gekwalificeerde medewerkers gevraagd wordt. Dat vraagt om kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aantrekkelijk is voor de studenten.” zegt van Lange.

Huisvesting
Van Lange is blij met de ondertekening: “Als Summa bedienen we de regio van vaklui, daarin zoeken we constant partners om ons onderwijs te verbeteren. De gemeente is zo’n partner. We gaan er nu vooral voor zorgen dat het akkoord van papier komt.”
Mbo-onderwijs is een andere vorm van onderwijs, benadrukt Lange. “Een vak leer je in de praktijk. Dat is waar we de gemeente bij nodig hebben.” Ook Staf Depla is verheugd met de samenwerking: “Hiermee kunnen we jonge mensen de kans geven te werken aan hun droom.” De gemeente de regels voor huisvesting opnieuw bekijken en aanpassen waar nodig.
“Een school vestigen op een bedrijventerrein, zodat praktijk en onderwijs zo dicht mogelijk bij elkaar zitten bijvoorbeeld.” aldus Depla. Het gaat volgens Depla om het ‘vroegtijdig oppikken van elkaars wensen’. Ook bedrijven worden actief betrokken. “Wat zijn de behoeftes van bedrijven? Heeft VDL bijvoorbeeld extra lassers nodig?”

Impact
Volgens van Lange hebben deze maatregelen impact op de levens van de jongeren. “Zo’n 40% van de beroepsbevolking in deze regio volgt een Mbo-opleiding. Als wij ons onderwijs verbeteren en ze de 21th century skills bijbrengen die tegenwoordig van ze worden gevraagd, sluiten ze beter aan op de arbeidsmarkt. We kunnen niet achterover gaan zitten, alles verandert voortdurend. We hebben een partner nodig die ons blijft uitdagen.”  Depla springt bij: “Dat laten we ons bij de gemeente geen twee keer zeggen. We moeten de lat hoog leggen bij elkaar.”