Er is nog wel 60 miljoen van de provincie Gelderland voor nodig, maar los daarvan zijn de plannen al behoorlijk concreet: imec Nederland wil samen met de universiteiten van Wageningen en Nijmegen om een smart food & health innovatiehub op te zetten. Daarmee zou het Vlaamse onderzoeksinstituut, dat nu ook gevestigd is in het Holst Center op de High Tech Campus Eindhoven, een tweede vestiging in Nederland krijgen.

Lees hier alles over imec Eindhoven

imec Nederland, Wageningen University & Research, Radboudumc en Radboud Universiteit willen in het centrum gaan samenwerken op het gebied van voeding, landbouw en gezondheid. De ontwikkeling van persoonlijke, preventieve tools om gezondheid te bevorderen staat daarbij op het verlanglijstje, maar ook landbouwkundige oplossingen om gewassen optimaal te verbouwen met data die wordt geleverd door sensoren op basis van microchiptechnologie. Door intensief samen te werken met bedrijven in de regio en ontwikkelingsmaatschappij Oost NL wordt de regionale economie aanzienlijk versterkt, onder meer met tientallen nieuwe banen, zo is de verwachting.

“Een vruchtbare voedingsbodem waar nieuwe innovatieve oplossingen voor smart food & health kunnen worden ontwikkeld”

Het centrum wil gebruik maken van de lokaal aanwezige expertise op het gebied van voeding, landbouw en gezondheid. “Het samenbrengen van experts in nano-elektronica en digitale technologie, gezondheid, agro- milieu- en voedingstechnologie is een vruchtbare voedingsbodem waar nieuwe innovatieve oplossingen voor smart food & health kunnen worden ontwikkeld die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, vergrijzing en gezonde voeding.”

Imec Nederland is – zoals dat ook al in Eindhoven gebeurt – bij het initiatief betrokken om een brugfunctie tussen onderzoek en innovatie te vervullen. John Baekelmans, Managing Director & Vice President van imec Nederland: “Door onze jarenlange ervaring om academisch onderzoek en industriële innovatie te bundelen met de voeding, landbouw en medische expertise die al aanwezig is in Gelderland, ontstaat een lokale samenwerking op wereldniveau. Onze ambitie is dan ook om in 2019 te starten en binnen drie jaar 75 banen te realiseren. De positionering van de innovatiehub zal de slimme maakindustrie en het beroepsonderwijs in Gelderland met ons verbinden.”

Wageningen University & Research is een wereldspeler in voedings- landbouw- en milieutechnologie. Vicevoorzitter Raad van Bestuur, Arthur Mol, benadrukt het belang van digitale technologieën in voeding en landbouw: “Wij zien de samenwerking met experts op het gebied van digitale en sensortechnologie als een aanvulling op onze activiteiten. Het doel is om de totale voedselketen te optimaliseren om zodoende ons milieu, voeding en landbouwmethodes te verduurzamen en verbeteren”.

“Technologische innovaties sneller op de markt brengen”

Het Radboudumc en Radboud Universiteit brengen vooral hun expertise op het gebied van gezondheid en medische technologie, informatietechnologie en gedragsbeïnvloeding in. Paul Smits, decaan en vicevoorzitter Raad van Bestuur Radboudumc: “Door deze samenwerking kan het Radboudumc haar strategie van innovatie en persoonsgerichtheid sneller realiseren, onder meer doordat technologische innovaties sneller op de markt kunnen worden gebracht.”

Voor de opzet van het nieuwe samenwerkingsverband is een bijdrage van zo’n 60 miljoen nodig van regionale overheden waaronder provincie Gelderland. Gedeputeerde Staten zien in de plannen voor het innovatiecentrum kansen voor van de regionale economie en willen de haalbaarheid hiervan onderzoeken. De resultaten leggen zij in oktober voor aan Provinciale Staten die hier uiteindelijk over besluiten.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Bart Brouwers is mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van innovationorigins.com.