Author profile picture

De provincie Noord-Brabant, TU Eindhoven, Fontys, het Reizigersoverleg Brabant en OV-bedrijf Hermes hebben samen het Innovatiecentrum Bravo opgericht. Daarmee willen ze innovatie op het gebied van mobiliteit en Openbaar Vervoer in Zuidoost-Brabant versnellen.

Volgens Juul van Hout van Hermes kan dit uiteindelijk leiden tot slimme oplossingen in het hele vervoerssysteem. “In een andere regio heeft een soortgelijk kenniscentrum onder meer geleid tot Breng Flex, een handig reissysteem van halte naar halte dat je rechtstreeks en sneller op je bestemming brengt omdat je niet meer aan buslijnen en overstappen vast zit. De inwoners van Zuidoost-Brabant kunnen ook dergelijke nieuwe initiatieven tegemoet zien.”

 

”Als het gaat om innovaties in de Automotive dan zetten we internationaal de toon.”Christophe van der Maat, Gedeputeerde

Drie thema’s
 

Het Innovatiecentrum werkt met drie centrale thema’s. Het thema “Mens en Gedrag” geeft aan dat de mobiliteitswensen van het individu centraal staat. Via het thema “Technologie en Voertuig” wordt gekeken hoe het dagelijkse urban transport systeem versterkt kan worden. Tevens wordt in het thema “Netwerken en knooppunten” gekeken hoe hier op ingespeeld kan worden.

Het Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de reiziger. Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU/e en voorzitter van het innovatiecentrum, geeft aan dat de samenwerking niet beperkt blijft tot deze vijf partijen. “Wij streven naar versnelling van het enorme potentieel van innovatie in mobiliteit. Onze regio heeft de ingrediënten en de noodzakelijke partijen. Via de projecten en bijvoorbeeld netwerkdagen organiseren we de verbinding met de regio”

Gedeputeerde Christophe van der Maat is blij met het initiatief: ”Als het gaat om innovaties in de Automotive dan lopen wij in Brabant echt voorop. Kijk bijvoorbeeld naar de elektrische bussen. Daarmee zetten we internationaal de toon. We benutten nu elkaars kracht en expertise om nieuwe middelen en toepassingen samenhangend in te zetten. Zodat de mobiliteit van inwoners en de bereikbaarheid van het gebied verbetert.”

Bron: persbericht Hermes