Author profile picture

De top drie van economische regio’s in 2020 zijn Brainport Eindhoven, Stadsgewest Utrecht en Amsterdam. Een belangrijke verklaring is de aanwezigheid van innovatieve clusters. De prognose staat in beleidsonderzoek dat binnenkort wordt gepubliceerd.

De groei in Nederland vlakt langzamerhand af, tot 1,3% in 2020. Een belangrijke factor in de mate van groei in de 48 regio’s wordt bepaald door de aanwezigheid van sectoren en innovatieve clusters met groeipotentie en door een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat. Regionaal beleid kan kan het ondernemingsklimaat beïnvloeden en daarmee het verschil ten opzichte van andere gebieden.

Dit staat in de analyse van directeur Gerlof Rienstra van het gelijknamige bureau voor beleidsonderzoek en -advies op stadszaken.nl, waarvan begin 2020 een uitgebreidere versie verschijnt in BT Magazine. Een bron is het CPB.

Brainportregio een blijver

De verwachtingen voor de economische groei en werkgelegenheidsontwikkeling verschillen nogal voor diverse regio’s volgend jaar. De regio’s rond Eindhoven, Utrecht en Amsterdam zijn de koplopers. Ook in andere, nabije Randstadregio’s zoals Almere, Haarlemmermeer, Haarlem en Stadsgewest Amersfoort ligt de geraamde groei van het bruto regionaal product fors boven het landelijk gemiddelde. De Brainportregio is een blijver aan de top omdat er een innovatieve, industriële kenniseconomie is die internationaal hoog scoort.

Hoe zit het met de rest van Nederland? Er is een grote middenmoot die het beter doet dan gemiddeld. Zuidwest-Overijssel en de Veluwe worden genoemd als de belangrijkste voorbeelden. Enkele stedelijke regio’s blijven achter. Te denken valt aan Alkmaar, Drechtsteden, Leeuwarden, Zuid-Limburg en Zaanstad. De groei is er minder dan op basis van omvang en ligging mag worden verwacht.

Zuidelijke Randstad achterop

Verder vallen de grote verschillen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland op. In het noorden springen onder meer Zuidwest-Friesland, Delfzijl en Delfzijl er uit met bovengemiddelde groei. Datzelfde geldt in het oosten voor het zuidwesten van Overijssel en Gelderland en de Veluwe. Zeeland en Zuid-Limburg blijven achter bij de omliggende gebieden.

Het zuidelijk deel van de Randstad valt qua groeiprognose uit de toon. De slechtere perspectieven voor de havenindustrie en logistiek in Rotterdam zijn daar mede debet aan.

Wat betreft werkgelegenheid zet de trend door dat de hoogste werkgelegenheidsgroei niet meer plaatsvindt in de traditionele economische groeiregio’s in de noordvleugel van de Randstad. Het zou komen doordat de economie zich hier vanaf 2014 het eerst herstelde en daarom ook aanvankelijk de werkgelegenheid snel groeide.