Vestdijk
Author profile picture

Het gaat goed met de economie in de regio Eindhoven. Veel beter dan gemiddeld in Nederland zelfs. Maar er is ook kwetsbaarheid, zo blijkt uit onderzoek dat ING heeft laten uitvoeren. De sectoren die de grootste veranderingen doormaken (waaronder de high tech industrie) zijn namelijk bovengemiddeld aanwezig in deze regio. “Vanwege de grote impact van nieuwe technologie op het regionale bedrijfsleven is alertheid in Zuidoost-Brabant geboden.”


Lees ook de andere verhalen in deze serie over de staat van de economie in Zuidoost-Brabant.


 

Sectoren zien belangrijke veranderingen op zich afkomen, zegt de ING. “In ons rapport ‘Hightech meets business’ staan zeven technologieën, die individueel of in combinatie de komende tien jaar kunnen leiden tot disruptie. Deze ‘Big 7’ bestaat uit robotica, internet of things, computing power (chips/sensoren), big data, alternatieve energie, nieuwe materialen en 3d printing. De industrie, en met name de maakindustrie, zal sterk worden beïnvloed door meerdere van de ‘Big 7’ technologieën. Industriële bedrijven en hun medewerkers zullen zich dus moeten bekwamen in meerdere nieuwe technologieën.” Maar dat heeft niet alleen risico’s. “Zuidoost-Brabant is in dat opzicht bij uitstek de plek waar de toepassingen van nieuwe technologie ontstaan die ook ver buiten Brabant tot groei van arbeidsproductiviteit kunnen leiden.”

Het vermogen van bedrijven om zich aan te kunnen passen en van instellingen als de BOM om te sturen, bepaalt volgens ING of de technologische verandering zich ontwikkelt tot kans of bedreiging. “De transformatie van Philips, het succes van spinoffs vanuit de Technische Universiteit en de multinationals en het binnenhalen van vooruitstrevende research zijn voorbeelden van het succesvol opnieuw uitvinden. Toeleveranciers in de regio zien zich vervolgens genoodzaakt om mee te evolueren.”

Met name de Randstadprovincies komen uit onderzoek naar voren als regio’s met een relatief groot aanpassingsvermogen. Maar op het vlak van innovatieve investeringen zijn Brabant en met name Zuidoost-Brabant koploper. Vanwege een gemiddeld wat oudere en minder hoogopgeleide beroepsbevolking scoort Zuidoost-Brabant op jeugdpotentieel en competenties iets lager dan andere kernregio’s. Wel kent de regio meer snel groeiende bedrijven dan het landelijk gemiddelde. Het aandeel zelfstandigen is regionaal lager, wat ook te maken heeft met de minder prominente rol van de dienstverlening.

Aantrekkelijke binnenstad

Met het oog op de snelle economische veranderingen en de vergrijzing is het behouden en aantrekken van jongeren en kenniswerkers een absolute noodzaak, adviseert ING. Daar hoort ook een aantrekkelijke stad bij. “De aandacht bij beleidsmakers voor de randvoorwaarden van een goed leef- en woonklimaat is dan ook gerechtvaardigd.”