Industriepark Kleefse Waard
Author profile picture

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is vandaag uitgeroepen tot Beste Circulaire Werklocatie van Nederland 2019. Daarmee verslaat Kleefse Waard de andere twee finalisten voor de Circular Economy Award: Businesspark De Waarderpolder in Haarlem en Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Op het BT Event in Arnhem ontving Industriepark Kleefse Waard (IPKW) de Circular Economy Award uit handen van juryvoorzitter Cees-Jan Pen. De Circular Economy Award wordt voor het derde jaar uitgereikt. Doel is een pluim te geven aan werklocaties die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving betrekken, met inbegrip van het bedrijfsleven. Vorig jaar ging de award naar het Werkspoorkwartier in Utrecht. De winnaar kwam voort uit een longlist van de 12 beste circulaire werklocaties van Nederland. Deze werd samengesteld door een onafhankelijk team van zeven experts. Vervolgens selecteerde de vakjury onder leiding van lector Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen) en verder met Guus Mulder (TNO), Aeisso Boelman (Fakton) en Yasha Schadee (SKBN) de drie finalisten.

Daarbij waren tien vooraf vastgestelde criteria van belang: circulariteit in visie, circulariteit in organisatie, resultaat, interactie met de omgeving, shared facilities, energie, materialen, afval, biodiversiteit en welbevinden en gezondheid.

Volgens juryvoorzitter Cees-Jan Pen zal er publiek en privaat substantieel meer moeten worden geïnvesteerd om de basis van bedrijventerreinen op orde te krijgen, zodat daadwerkelijk de energiepotentie van bedrijventerreinen kan worden benut. “We zien enorm veel circulaire initiatieven en energie. Dit staat in schril contrast met de financiële en politieke aandacht om bestaande bedrijventerreinen beter en meer te benutten. De winnaar en genomineerden laten duidelijk zien dat circulair investeringslef en leiderschap nodig is.”

De jury had het uiteindelijk lastig vanwege de diversiteit aan karakters van de drie finalisten. Pen: “Het zijn drie heel verschillende werklocaties, met verschillende opgaven. Maar ze gaan daar alle drie op hun manier heel goed mee om.” Ook het feit dat de drie finalisten een goede koppeling met het hoger onderwijs hebben, werd erg geprezen.

Het winnende Industriepark Kleefse Waard kwam volgens de jury als winnaar uit de bus vanwege zijn langdurige vasthoudendheid aan een circulaire visie, met concreet behaalde resultaten. Het IPKW heeft volgens de jury een inclusieve aanpak, waarbij alles en iedereen wordt meegenomen. Cees-Jan Pen: “Het is een bestaand terrein waar nieuwe ideeën uitvoering vinden. Ze hebben daarmee een voorbeeldfunctie voor werklocaties in Nederland met een vergelijkbare opgave.”

Voor de twee andere finalisten was erook volop lof. “Waarderpolder staat op het podium omdat ze hele grote stappen zetten en goed omgaan met het versnipperd eigendom op hun locatie. Bovendien is er ruimte voor alle milieucategorieën. Brainport Industries Campus heeft een allure die Nederland overstijgt, hun hele DNA is circulair en ze zijn daarmee een échte voorloper.”