Author profile picture

12 procent van de Nederlandse industriële toegevoegde waarde komt uit Eindhoven. Geen enkele andere stad of regio kan daar volgens het CBS aan tippen. Mede daardoor is Zuid-Nederland als geheel het westen inmiddels voorbijgestreefd als belangrijkste industriële locatie. In 2016 werd ruim eenderde (36,6 procent) van de Nederlandse industriële toegevoegde waarde gegenereerd in Noord-Brabant en Limburg. Noord-Brabant alleen al was goed voor 27,3 procent. West-Nederland, dat gedomineerd wordt door de Randstad, was van oudsher het landsdeel met de grootste industrie. Sinds 2011 is die positie in handen van het zuiden. De toevoegde waarde is de belangrijkste maat voor de bijdrage van een bedrijfstak aan de economie.

De verschuiving van industrie van West- naar met name Zuid-Nederland is al langer gaande. Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw neemt het aandeel van West-Nederland in de Nederlandse industrie gestaag af. Daarnaast is ook het aandeel van de industrie in de economie van West-Nederland sterk afgenomen. West-Nederland is tegenwoordig een diensteneconomie, waar de dienstverlening (inclusief overheid) goed is voor 85 procent van de toegevoegde waarde in deze regio. In de rest van Nederland is de verdienstelijking minder ver doorgevoerd.

Eerder berichtte het CBS al over de sterke economische groei van de gemeente Eindhoven.

Zuid-Nederland heeft volgens het CBS “een zeer breed pakket aan industriële activiteit”. In 10 van de 11 industriële branches had het in 2016 een aandeel van tussen de 26 en 51 procent van het landelijk totaal. Vooral de chemie, de machine-industrie en de transportmiddelenindustrie zijn er erg goed vertegenwoordigd. Alleen de aardolie-industrie is in Zuid-Nederland relatief ondervertegenwoordigd. Deze branche genereert haar toegevoegde waarde bijna exclusief in West-Nederland. Op landelijk niveau is de voedings- en genotmiddelenindustrie de grootste industriële branche. Zuid-Nederland is het enige landsdeel waar deze branche niet het grootst is. De chemie genereert hier nog meer toegevoegde waarde.

Het CBS heeft alle relevante informatie over de industrie verzameld in het achtergrondartikel Belang, ontwikkeling en structuur van de Nederlandse industrie.