© High Tech Campus
Author profile picture

Female Tech Heroes vindt volgende week plaats, op de 21 mei tijdens de Dutch Technology Week. Het evenement staat in het teken van vrouwen die in de technologie werken met als doel de zichtbaarheid van vrouwen in deze sector te vergroten.

Het evenement is volledig uitverkocht, maar om een idee te krijgen hoe het met vrouwen-in-tech gaat, hebben we het onderwerp alvast besproken met een aantal van de partners van het evenement.

Lees hier alvast meer over Female Tech Heroes

NXP

Nuria Barcelo Peiró, senior manager identity & access management bij NXP, noemt de situatie voor vrouwen die in de technologie werken ronduit slecht. “NXP doet het niet goed, en niet zozeer omdat NXP het niet wil”. Ze zegt dat er iets bijzonders aan Nederland is: “We hebben sowieso al weinig vrouwen in de techniek maar binnen de weinige vrouwen zijn er nog minder Nederlanders”.

Nuria komt oorspronkelijk uit Catalonië, maar woont en werkt al enkele jaren in Nederland. Toen ze in het land aankwam, merkte ze dat de scheiding tussen vrouwen en mannen erg sterk is. “Ik zie hier in Nederland een grote scheiding tussen de ‘blauwe’ en ‘roze’ wereld en dat vind ik niet leuk. Ik had verwacht dat dit land een wel wat verder gevorderd zou zijn”.

NXP heeft verschillende initiatieven om meer vrouwen aan te trekken in technologische banen. Het bedrijf initiatieven gericht op jonge meisjes, in de overtuiging dat om te veranderen “we dat moeten doen vanuit de basis”. In Nederland heeft NXP ook de groep Women in Technology, die Perió probeert te vergroten. “Ik heb binnen NXP Nederland deze groep opgezet omdat we te weinig vrouwen op de werkvloer hebben.”

Voor haar is het vooral belangrijk om mannen bij het gesprek te betrekken. “Vanaf het moment dat we ‘vrouwen’ zeggen, komen ze niet meer”, zegt Peiró. Ze vindt het noodzakelijk om een manier te vinden om mannen bij deze gesprekken te betrekken. Perió benadrukt het belang om dit onderwerp te blijven bespreken. De Nederlandse samenleving “gaat er blijkbaar van uit dat in Nederland alles in orde is en dat het onderwerp vrouwen geen aandacht nodig heeft. Alleen als het vrouwendag is, of als het heel specifiek is, zijn we als groep zichtbaar, anders zijn we in dit land vrij onzichtbaar”.

Diversiteit is volgens haar heel belangrijk, omdat het verschillende standpunten mogelijk maakt. Groepen moeten divers zijn, en daarbij gaat het echt niet alleen om vrouwen. “Het is belangrijk om vrouwen te brengen waar er te veel mannen zijn, en als je te veel vrouwen hebt, zorg dan vooral dat er meer mannen komen.”

Het belang van rolmodellen is voor haar ook duidelijk. “Vooral op die gebieden waar een van de twee geslachten altijd zeer sterk is geweest, is het belangrijk om een rolmodel van het andere geslacht te hebben.”

“Waarom wil iedereen die naar het voetbal gaat Messi zijn? Omdat hij een goed rolmodel is. Ik ben er zeker van dat veel van de meisjes die leren voetballen het makkelijker zouden hebben als ze een zeer sterke vrouwelijke versie van Messi zouden hebben”.

Peiró geeft tijdens Female Tech Heroes een workshop over hoe het menselijk brein wordt gevormd en hoe het werkt bij het reageren op stereotypen. Ze hoopt veel mannen in de workshop te hebben, niet alleen vrouwen.

Lees hier meer over Dutch Technology Week

Signify

Sonia Kataria werkt als app-ontwikkelaar bij Signify. Ze maakt deel uit van een team van ongeveer 15 mensen, waarin ze de enige technische vrouw is.

Oorspronkelijk afkomstig uit India, erkent ze dat er in Nederland minder vrouwen in de techniek zitten dan in veel andere landen. Ze blijft echter optimistisch, want ze zegt dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland beter is dan in veel andere landen.

Hoewel de redenen voor deze onevenwichtigheid in de technische beroepsbevolking haar onbekend zijn, vindt ze het wel noodzakelijk om meer vrouwen in technologische functies te hebben, omdat ze “een ander standpunt naar voren brengen”. Ze benadrukt dat ze in haar ervaring binnen Signify in Nederland niet is blootgesteld aan genderstereotypen. “De meeste van mijn collega’s zijn mannen en ik ervaar geen genderstereotypen.”

Kataria zal ook aanwezig zijn op het Female Tech Heroes evenement; ze geeft een workshop over interactiviteit met licht.

TMC

Met Lotte Geertsen bespraken we de typische TMC-aanpak van het probleem van vrouwen in de techniek. Ze geeft aan hoe belangrijk voor TMC diversiteit in het algemeen is en dat haar bedrijf “al heel divers” is. “Wat we binnen TMC proberen te doen is geen aandacht te besteden aan het negatieve. Focus op het positieve en laat zien wat diversiteit voor iemand persoonlijk kan betekenen”.

How Diversity Works for You is de naam van de workshop die TMC gaat doen bij de Female Tech Heroes. Zij doen dit ook binnen TMC om hun eigen mensen te trainen over diversiteit en de voordelen ervan. Over het geheel genomen zegt Geertsen dat TMC erg blij is met het percentage vrouwen dat ze hebben. “Gemiddeld hebben we een hoger percentage vrouwen dan in een normaal hightechbedrijf.”

TNO

“Wij vinden het belangrijk om vrouwen bij techniek te betrekken omdat diverse teams creatiever zijn, sneller en beter beslissingen nemen en overall . beter presteren”, aldus Kees Nanninga, die deel uitmaakt van het communicatieteam van TNO.

De situatie binnen TNO is niet heel anders dan bij andere bedrijven. “Binnen TNO bestaat ongeveer 30% van onze nieuwe medewerkers uit vrouwen. Dat is goed, maar over het algemeen werken er nog steeds te weinig vrouwen bij TNO. Vooral in sleutelposities.”

Nanninga geeft aan dat TNO werkt aan het betrekken van meer vrouwen in technologische functies. Het onderzoeksinstituut heeft initiatieven die variëren van wervingsmethoden en genderneutrale schriftelijke vacatures tot rolmodelcampagnes. Hij is echter van mening dat “om dit probleem op te lossen, we ons moeten meer moeten richten op inclusief leiderschap, werktevredenheid en behoud”. Om dit te bereiken heeft TNO activiteiten zoals vrouwen in leiderschapsprogramma’s, Dbase voor vrouwelijk talent, workshops om vrouwen te versterken en impliciete vooroordelen training voor HR en Management.

“We ondersteunen Female Tech Heroes omdat we diversiteit belangrijk vinden en het goed is om goede voorbeelden te hebben. Het hebben van belangrijke vrouwen in hogere leidinggevende functies zal andere vrouwen aanmoedigen om zich aan te sluiten bij een organisatie die vrouwen ondersteunt om hun carrière vooruit te helpen. Het is in lijn met onze campagne”.

ASML

Michaela Landry, projectleider van ASML, vertelt tijdens het event over het belang van diversiteit op de werkplek. Wel geeft ze aan dat er in Nederland iets bijzonders aan de hand is als het gaat om vrouwen in technische banen. “Het is interessant om te zien hoe weinig vrouwen je in de technische functies tegenkomt. Voor een buitenlander die naar Nederland komt, voelt het echt alsof er minder vrouwen in de techniek zitten”, zegt Landry, die oorspronkelijk uit Duitsland komt. Bij ASML Nederland hebben ze binnen de technische operatie en de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) 14% vrouwen. Het totale aantal vrouwelijke werknemers bij ASML is 16% (inclusief technische en niet-technische functies).

ASML is ook zeer betrokken bij het streven om van hun werkplek een meer diverse ruimte te maken. “ASML boekt zeker vooruitgang bij het aantrekken van meer vrouwen op de arbeidsmarkt. We zien het gebrek aan vrouwen die naar leidinggevende posities gaan; ik stel nu vast dat ASML dit heeft ingezien en dat het bedrijf werkt aan het vinden van manieren om toegang te krijgen tot die talentenpool.”

Op dit moment heeft ASML diversiteitsnetwerken en -groepen om hun werkomgeving te helpen verbeteren. Het bedrijf heeft al verschillende activiteiten om meer diversiteit aan te trekken, zoals een meer inclusieve vacatureprocedure en aandacht voor onbewuste vooroordelen.

Landry is het ermee eens dat het essentieel is om mannen bij het gesprek te betrekken. “Het is belangrijk om het interessant te maken voor de jongens, zodat ze hun vooroordeel kunnen begrijpen en identificeren, en om uit te zoeken hoe integratie meer een onderwerp kan worden binnen hun bedrijf en binnen hun teams.

Landry geeft een workshop tijdens de Female Tech Heroes, en ze zegt dat ze “aangenaam verrast zou zijn als er mannen zijn, ik denk dat dat is wat we op dit moment missen”.

Thermo Fisher Scientific

Yolanda Vandinther, van Thermo Fisher Scientific, zegt dat diversiteit in het algemeen zeer belangrijk is voor het bedrijf waar ze werkt.  Ze stelt vast dat er binnen Thermo Fisher Scientific behoorlijk wat vrouwen werkzaam zijn, maar dat het aantal vrouwen binnen de onderzoeks- en ontwikkelingsgebieden “relatief laag” is.

Volgens Vandinther werkt Thermo Fisher Scientific er niet alleen aan om meer vrouwen in technische functies te betrekken, maar ook om zo divers mogelijk te zijn. Om dit te garanderen ondernemen ze momenteel actie binnen het wervingsproces en hebben ze verschillende groepen voor verschillende minderheden.

Vandinther benadrukt hoe belangrijk het is om vrouwelijke rolmodellen te laten zien die in de techniek werken, vooral voor jonge meisjes die geïnteresseerd zijn in een carrière in de techniek maar geen voorbeelden zien.

“Wij Nederlanders zijn kampioenen in stereotypering”

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de meeste van deze bedrijven zeer internationaal opereren en dat hun situatie in sommige landen beter is dan in andere. In het algemeen is het percentage vrouwen dat een baan in de technologiesector heeft, in de meeste landen echter nog steeds relatief laag.

In Nederland is het aantal bijzonder laag, met slechts ongeveer 15% van de arbeidskrachten in de techniek. Als gevolg hiervan staat Nederland bijna onderaan de lijst in vergelijking met andere Europese landen.

Volgens Cooky Booij, directeur van het Landelijk Expertisebureau Meisjes/Vrouwen en Beta/Techniek (VHTO), zijn er verschillende redenen waarom de situatie van vrouwen in de techniek in Nederland zo bijzonder is. Wat daarbij het meest opvalt is dat er nauwelijks vrouwelijke rolmodellen zijn die gerelateerd zijn aan techniek, vooral voor jonge meisjes, en dat Nederland nogal sterk is in stereotypering. Met name in genderstereotypen.

Voor uitgebreid onderzoek en een volledig beeld van de situatie in Nederland kunt u terecht op de VHTO website.

“Het wordt beter, dat is het goede nieuws”, zegt Booij die benadrukt dat er nog veel werk te doen is. Vooral door ervoor te zorgen dat genderstereotypen overboord worden gegooid en dat jonge meisjes worden aangemoedigd om, als ze dat willen, een carrière in technologie of wetenschap na te streven.

Voor het volledige programma van de Female Tech Heroes zie hier.