© IO
Author profile picture

Met een structurele bijdrage van twee ton per jaar wil Eindhoven de sportinnovatie in en rond de stad een extra impuls geven. Ze doet dit door de reeds bestaande initiatieven en activiteiten een extra zetje te geven. Met het geld worden innovatiemanagers aangesteld voor de fieldlabs (innovatiecentra) Sport & Vitaliteit en Zwemmen. Daarnaast krijgt het Centrum van Topsport en Onderwijs Eindhoven (CTO) op Eikenburg ondersteuning.

Met deze impuls wil Eindhoven de verbindende factor zijn tussen een reeks innovatieve initiatieven. Volgens wethouder Bianca van Kaathoven krijgt hiermee niet alleen de topsport een duwtje in de rug, maar zeker ook de breedtesport. Bovendien kunnen innovaties die ontstaan zijn in dit traject voor de betrokken bedrijven nieuwe business opleveren. Hans van Breukelen, directeur Sports & Technology, noemt de innovaties in de Tongelreep als voorbeeld. “Pieter van den Hoogenband was destijds de snelste zwemmer ter wereld, maar zijn start- en keertechniek kon wel wat beter. Dat is gelukt dankzij de hier ontwikkelde technologie, die nu verkocht wordt aan zwemlanden als Australië en de Verenigde Staten.”

Van Kaathoven verwacht dat het geïnvesteerde bedrag tot een veel grotere waarde gaat leiden dankzij de goede samenwerking met en tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen (TU/e en Fontys zijn betrokken) en sportverenigingen. De afspraken passen in een landelijke en provinciale initiatieven rond innovatie in de sport.

De beweegconcepten die met behulp van de labs ontwikkeld worden moeten bijdragen aan de doorontwikkeling van beweeg- en sportstimulering en vitaliteit. Van Kaathoven: “Zij ondersteunen sport en bewegen als een effectief middel om sociaal-maatschappelijke en economische doelen te bereiken. Denk daarbij aan het bevorderen van gezondheid, vitaliteit, leerprestaties en ontmoeting, waarbij ook kansen voor publiekprivate innovaties bestaan.” Sportinnovatie moet op die manier een antwoord bieden op de problematiek van de inactiviteit en kosten van ongezondheid. “Daarnaast is er door het ontstaan van startups positieve spin-off voor de lokale en regionale economie en ontstaat door het innovatieve ecosysteem een aantrekkelijke vestigingsplek voor nieuwe bedrijven, zoals het hoofdkantoor van Shimano. Die bedrijvigheid maakt de stad aantrekkelijker, het bedrijvennetwerk hechter en het imago TDK sterker.”

Van de twaalf labs die zijn opgenomen in het nationale sportinnovatie ecosysteem zijn er 4 gevestigd in Brabant en daarvan 3 in Eindhoven: het Ir Otten Fieldlab voor aangepast sporten, het innovatiecentrum Sport en Vitaliteit en het innovatiecentrum Zwemmen.

(later meer)