Author profile picture

Eindhovense maatschappelijke instellingen, bedrijven, gemeente en de organisatie Samen voor Eindhoven zijn al vijf jaar lang samen op zoek naar manieren om hun maatschappelijke rol vorm te geven. Tot nu toe leidde dat tot een reeks geslaagde evenementen en matches, zoals het maatschappelijk diner en de instelling van community coaches. Dit alles met gesloten beurzen. Om dat succes een meer structureel karakter te geven, wordt de vereniging Impact040 opgericht. 

De nieuwe vereniging wil samenwerking stimuleren tussen bedrijven, instellingen en overheid, in projecten die zich richten op een duurzame maatschappelijke impact voor de regio Eindhoven. “We bouwen nadrukkelijk voort op wat Maatschappelijk Ondernemen 040 de afgelopen jaren heeft neergezet”, zegt beoogd voorzitter Carlo van Kemenade, COO van DLL. “Maar tegelijk willen we het geheel verder professionaliseren. Het succes moet minder persoonsgebonden zijn en meer oog hebben voor de continuïteit. Dat maakt het geheel effectiever. Vandaar dat we hiervoor een vereniging oprichten.”

Naast Van Kemenade zitten ook Rob Janssen (PWC), Hans Brouwhuis (NXP) en Staf Depla (gemeente Eindhoven) in het bestuur. De vereniging telt buiten de bedrijven die zij vertegenwoordigen nog 5 leden: Rabobank Eindhoven/Veldhoven, Van der Valk Hotels, Banning Advocaten, Woonbedrijf en Samen voor Eindhoven.

“Jonge talenten willen werken bij een bedrijf dat lean & green is.”

Het mes van Impact040 snijdt aan twee kanten, zo benadrukken de initiatiefnemers. Van Kemenade: “Maatschappelijke betrokkenheid en eigenbelang gaan gelijk op. Dit soort initiatieven verrijken onze organisatie, het creëert binding en trots, we merken dat heel nadrukkelijk. Bijvoorbeeld door onze medewerkers de kans te bieden zich twee dagen per jaar in DLL-tijd in te zetten voor een maatschappelijk doel, komen ze rijker terug op hun normale werk. Zo creëren we nieuw leiderschap en kanaliseren we de energie die in onze mensen zit.” Hans Brouwhuis merkt dat de talenten die NXP zoekt vaak zelf vragen om dit soort kansen. “We merken dat in de sollicitatiegesprekken. Jonge talenten willen werken bij een bedrijf dat lean & green is.” In de volle breedte gaat het om de inzet van de expertise en de talenten in de betrokken bedrijven voor diverse maatschappelijke doelen.

Een van de middelen die Impact040 wil inzetten om die doelen te bereiken, is een digitale marktplaats, waarvoor NXP het voortouw heeft genomen. Op dat virtuele platform – een “datingsite voor bedrijfsleven en instellingen” – kunnen matches plaatsvinden tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is er op het platform, dat binnenkort wordt uitgerold bij ASML en NXP, ruimte voor partijen die financieel willen bijdragen. Hans Brouwhuis: “Door technische tools in te zetten, kun je met een relatief kleine inspanning toegang creëren tot een groot en effectief netwerk. Onze expertise kan daarbij zeker helpen.” Rob Janssen vult aan: “Zie het ook maar als de digitale en structurele versie van het maatschappelijk diner. Wat we normaal maar twee keer per jaar doen, kan nu continu plaatsvinden. En ook nog eens met een nieuwe en grotere doelgroep.”

Bijzonder aan de bestuursvorm is dat er ook deelname is van de gemeente, iets dat niet gebruikelijk is en waarvoor de gemeenteraad ook specifiek om toestemming wordt gevraagd. Wethouder Staf Depla: “Om belangenverstrengeling te voorkomen hebben we afgesproken dat wethouders in principe geen bestuursfuncties bekleden bij een ‘verbonden partij’. Maar vanwege het openbaar belang van Impact040 willen we de gemeenteraad vragen hierop een uitzondering te maken. Het past ook helemaal in de manier waarop Eindhoven bezig is met de inrichting van onze ‘inclusieve samenleving’ en onze ervaringen met de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.”

17 oktober, de dag dat het tiende maatschappelijke diner plaatsvindt, is de officiële oprichtingsdag voor de vereniging. “Daar gaan we voor deze keer een groter event van maken, inclusief een 24 uur durende sessie over de inclusieve samenleving”, zegt Van Kemenade. De exacte invulling van die dag volgt binnenkort.

(Foto: beeld van een van de vorige maatschappelijk diners)