Author profile picture

De gemeente Eindhoven kreeg de afgelopen jaren veel meldingen binnen over illegale stort. Het onderwerp krijgt mede in de BuitenBeter-app veruit de meeste meldingen. Het merendeel daarvan heeft te maken met het plaatsen van afval naast de ondergrondse afvalcontainers.

Dat blijkt uit de meldingen openbare ruimte van 2013 tot en met 2016, die de gemeente openbaar heeft gemaakt. De meldingen worden gedaan via de BuitenBeter-app en de gemeentewebsite. Sinds juli 2014 vormt het onderwerp de koploper van de klachten. Illegale stort betreft het storten van afval op plaatsen waar het niet thuishoort. Vorig jaar werden er meer dan 10.000 meldingen gedaan over dit onderwerp, en had het een voorsprong van bijna 4.500 meldingen op de nummer twee (straatverlichting). In totaal ontving de gemeente vorig jaar zo’n 50.000 meldingen. In absolute getallen vinden de meeste illegale stortingen plaats in de binnenstad. In verhouding tot het aantal inwoners per buurt, vallen juist sommige buitengebieden op.

Problemen met afvalcontainers

In de data lijkt een correlatie te bestaan tussen meldingen van illegale stort en meldingen over problemen met afvalcontainers. Er staan regelmatig vuilniszakken naast de containers (‘bijzet’). Ook dat valt onder illegale stort en is strafbaar. Het onderwerp ‘ondergrondse afvalcontainer’ staat op de zesde plaats en het aantal meldingen hierover is de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld (van 848 naar 1587). Sinds 2013 stijgt het onderwerp hard. Als we kijken naar de maandelijkse veranderingen in het aantal meldingen over stortingen en problemen met containers, is er een duidelijke gelijkenis te zien. Meer meldingen over illegale stortingen betekent dus ook meer meldingen over containers.

De gemeente is bekend met het probleem en bevestigt dat het grootste deel van de meldingen van illegale stort met de containers te maken heeft. ‘Iets meer dan 50%’ van de meldingen blijkt hieraan gerelateerd. Vooral in de binnenstad is dit het geval. Volgens de gemeente is er geen duidelijke verklaring voor het hoge aantal. “Bijzet kan veroorzaakt worden door onwetendheid van bewoners, gemak, een stadspas die niet werkt, een volle container, een storing van de ondergrondse container, etcetera.”

Bovendien hangt het hoge aantal meldingen samen met het feit dat bewoners zich hier relatief snel aan storen, aldus de woordvoerder. Toch wordt rommel op straat landelijk gezien veel minder als overlast ervaren dan bijvoorbeeld parkeerproblemen, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Ter vergelijking: parkeeroverlast staat in de meldingen op de tiende plaats.

Projecten en controles

De gemeente is ontevreden over het aantal illegale stortingen en probeert dit samen met Cure, de verantwoordelijke afvalverwerker, terug te dringen. Volgens de woordvoerder gebeurt dit op verschillende manieren. “Vanuit de gemeente worden er jaarlijks, op basis van de meldingen die binnenkomen bij de gemeente, verschillende projecten uitgevoerd om zwerfafval en bijplaatsing tegen te gaan. Dit doen we samen met verschillende bureaus die gespecialiseerd zijn op dit thema en op diverse manieren.” Daarbij kan worden gedacht aan nudging, het geven van een duwtje in de goede richting, en de ‘Smilefactor’, een initiatief van de gemeente dat burgerinitiatieven stimuleert die de openbare ruimte opvrolijken. “We onderzoeken bij deze projecten altijd de context van het gebied en de aard van de meldingen (zoals storingen of de beschikbaarheid van stadspassen), waarna we met de best passende aanpak komen.” De projecten zijn regelmatig in samenwerking met lokale partijen, zoals bewonersorganisaties en ondernemers.

Daarnaast worden op basis van de meldingen twee keer per week controles uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met Cure en de afdeling Stadstoezicht. Tijdens de controles worden zakken onderzocht op adresgegevens. Getraceerde eigenaars worden op de bon geslingerd.

Bekijk de problemen in jouw buurt

Benieuwd hoe goed jouw buurt het doet? Bekijk onderstaande kaart om te ontdekken hoe verschillende buurten scoren. Klik op een buurt om de top 5 onderwerpen te bekijken.

BuitenBeter

Voor de gemeente Eindhoven was het in 2008 al duidelijk: de afhandeling van klachten over de openbare ruimte moest beter. Een nieuw systeem was nodig om het aantal klachten aan te kunnen en de afhandeling daarvan te verbeteren. Destijds had de gemeente nog geen idee dat dat nieuwe systeem in de broekzakken van de inwoners zou zitten. De data uit de smartphone-app ‘BuitenBeter’ geeft een interessant beeld over de problemen in de openbare ruimte van Eindhoven.


 

De BuitenBeter-app is de afgelopen jaren een waar begrip geworden in Eindhoven. Jaarlijks worden er via die app in Eindhoven alleen al tienduizenden meldingen gedaan over de openbare ruimte. De app fungeert als een tussenpersoon tussen inwoners en gemeente, die het melden van klachten over de openbare ruimte zo eenvoudig mogelijk probeert te maken. De gemeente Eindhoven greep haar kans en heeft als één van de acht gemeenten een terugkoppelingssysteem voor de meldingen opgezet. Zo krijg je na het doen van een melding via de app feedback over de afhandeling. Het is nog steeds mogelijk om via de gemeentewebsite een melding te doen, maar het is aannemelijk dat het grootste aandeel afkomstig is van de BuitenBeter-app. Indien de gemeente Eindhoven de meldingen openbaar blijft maken, kunnen we de ontwikkeling van de problemen in de openbare ruimte nauwlettend volgen.