Author profile picture

Samen met Philips en de TU/e ontwikkelt het Catharina Ziekenhuis een e-watch die hartritmestoornissen tijdig opspoort. Zo’n e-watch levert veel data over het leven van een gebruiker. Nog belangrijker wordt daarbij het achterliggend aandachtspunt: wat kunnen we in het huidige technologische tijdperk uiteindelijk doen met alle data die beschikbaar komt door innovatieve producten als bijvoorbeeld deze e-watch.

Het ‘slimme’ horloge meet de variabiliteit in de hartslagen, wat wijst op ritmestoornissen zoals boezemfibrilleren. Boezemfibrilleren komt veel voor, maar is moeilijk vast te stellen omdat het vaak ongemerkt is. Het gaat wel gepaard met risico’s zoals een beroerte en daarom is tijdige opsporing zo belangrijk. Preventie is dan ook hét woord van de toekomst op het gebied van gezondheid. “Voorkomen is immers beter dan genezen. We kunnen in een steeds vroeger stadium te weten komen wie bijvoorbeeld risico loopt op, in dit geval, een onregelmatig ritme van het hart”, zegt dr. Lukas Dekker, cardioloog in het Catharina Ziekenhuis.

“Hoe kunnen datasystemen ons helpen in het beter maken van beslissingen?”Lukas Dekker, Cardioloog Catharina Ziekenhuis

‘Slimme jongens’

Data science is daarbij een belangrijk thema. “Het Catharina Ziekenhuis heeft een strategische keuze gemaakt om heel gedetailleerd patiëntgegevens te verzamelen en de automatisering zo in te richten dat die data nu beschikbaar is voor onderzoek. We gaan werken aan Medical Intelligence en Decision Support. Ofwel: hoe kunnen datasystemen ons helpen in het beter maken van beslissingen? We hebben hier een schat aan medische kennis en informatie, daar leren we veel van. Maar het kan slimmer en daarbij is samenwerking met ‘slimme jongens’ onontbeerlijk. We zitten letterlijk op goud. En helemaal in deze Brainport-regio met partners als Philips en de TU/e bijvoorbeeld. Gezamenlijk kunnen we heel hard ‘rennen’.”

Hoewel de innovatieve ontwikkelingen zich in sneltreinvaart opvolgen, staat veel nog in de kinderschoenen. “Het is belangrijk processen te beschrijven. We hebben ook te maken met wetgeving en privacy van bijvoorbeeld patiënten. Als Catharina Ziekenhuis slaan we ontzettend veel gegevens op om continu onze zorg te verbeteren. Want ook slimmere analyse van alle verzamelde patiëntgegevens kan ons inzicht geven in bijvoorbeeld risico’s. Dit is nog toekomstmuziek, iedereen doet nu nog zijn eigen onderzoek en verzamelt zijn eigen data.”

Samenwerking

Als voorbeeld geeft Dekker de zogenaamd Fitbits. “Een ontzettend mooie ontwikkeling. Mensen kunnen thuis hun gezondheid in de gaten houden. Maar wanneer ze met deze gegevens bij ons komen, dan kunnen we er niets mee. Ik zal dan toch mijn eigen onderzoek moeten verrichten. Er moet synergie, een bepaalde uniformiteit komen, hoe we omgaan met alle data die we kunnen verzamelen. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de patiënt. Innovatie is essentieel en daarom draagt ook onze Raad van Bestuur dergelijke samenwerkingen een warm hart toe. We bevinden ons in een kansrijke omgeving en daar moeten we optimaal van profiteren. Met elkaar! De e-watch is een voorbeeld hoe we al deze kennis kunnen samenvoegen, maar dat had net zo goed een armband of een ketting kunnen zijn. De doorontwikkeling is belangrijk.”

(Bron: persbericht Catharina Ziekenhuis)