Author profile picture

Hoogopgeleide technici en ingenieurs profiteren meer van de aantrekkende economie dan hun lager opgeleide collega’s. Dit blijkt het het jaarlijkse Bèta Salaris Onderzoek (voorheen TW Salarisonderzoek) dat TW uitvoerde in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot en Checkmark Labrecruitment.

Voor het eerst werd het salarisonderzoek dit jaar bètabreed hitgevoerd: naast ingenieurs en technici, vulden ook chemici en life scientists de online enquête in. In totaal vulden 4322 mensen de enquête in, waarvan bijna de helft zichzelf een technicus of ingenieur noemt.

Van de technici met een wetenschappelijke opleiding (wo) zag 69% het salaris stijgen, van die uit het hbo lag dat op 66% en voor die in het mbo is het 49%. Onder de mbo’ers heerst ook sterker het gevoel dat ze minder dan marktconform worden betaald, zo blijkt uit de antwoorden.
Wie meer gestudeerd heeft, krijgt ook meer mogelijkheden om zich bij te scholen en cursussen te volgen. Academici volgen dan ook de meeste opleidingen. Uitzondering zijn cursussen buiten de deur: daar maken mbo’ers juist vaker gebruik van. Wel moeten de mbo’ers vaker (53%) het initiatief nemen voor een opleiding of cursus dan de collega met hbo (47%) of wo (46%).

Een keuze voor het onderwijs hoeft qua inkomen zeker niet slecht hit te pakken. Met name
een docent op een middelbare school wordt goed betaald, vergelijkbaar met projectmanager
in de R&D of teamleider in de productie; ook mbo en hbo bieden bètadocenten concurrerende arbeidsvoorwaarden, zeker als de vakantiedagen in het onderwijs in acht worden genomen.

Vorig jaar zei 20% van de respondenten nog geen tekenen van economisch herstel waar te
nemen. Dat is dit jaar gedaald naar 14%. Steeds meer mensen zien vacatures, worden benaderd door headhunters, zien mensen vertrekken, nemen waar dat hun eigen bedrijf werft. Vorig jaar gaf iets minder dan de helft aan dat de eigen positie op de arbeidsmarkt verbeterd was, nu is dat meer dan de helft, maar tot een meer actieve hohding op de arbeidsmarkt leidt dat vooralsnog niet. Het zal wellicht te maken hebben met het feit dat 66% een gestegen inkomen meldt, tegen 60% vorig jaar.

Verdere resultaten van het Bèta Salaris Onderzoek 2018 zijn op de website van TW te vinden.