Author profile picture


5001 promovendi, 102 nationaliteiten, snelste promotieduur
Over de jaren 2008 tot en met 2015 was het promotierendement van de TU/e telkens het hoogste of een-na-hoogste van Nederland, blijkt uit cijfers van de VSNU. Waar het landelijk gemiddelde over die jaren tussen de 75 en 80 ligt, behaalt in Eindhoven tussen de 80 en 90 procent van de promovendi de doctorstitel. Eindhovense promovendi zijn, samen met de Tilburgse, ook de snelste in Nederland. De gemiddelde promotieduur in Nederland is vijf jaar, maar de TU/e promovendi doen er gemiddeld zo’n 4,5 jaar over. Dat meldt de universiteit naar aanleiding van de 5000ste promotie aan de TU/e.

Sultan Jumayev was op 1 juni de 5000ste promovendus van de TU/e. Jumayev is de eerste Eindhovense doctor uit Turkmenistan, en daarmee komt het aantal nationaliteiten van de PhD’s (gepromoveerden) op 102. De eerste TU/e-promotie was in 1959. Overigens kwam het totaal aantal TU/e-promoties vorige week op 5001. Tegelijkertijd met Sultan Jumayev promoveerde namelijk ook Alessandro Coumans, bij de faculteit Scheikundige Technologie.

 

China, Duitsland, Italië en India zijn samen goed voor ruim 10% van de promovendi in Eindhoven,

(de 102 landen waar de promovendi van de TU/e vandaan komen zijn gekleurd op deze kaart)

Ongeveer de helft van de Eindhovense promovendi komt uit Nederland. De andere helft komt uit 101 andere landen; dat is meer dan de helft van alle landen wereldwijd. De grootste vertegenwoordigingen komen uit China (4,4% van het totaal), Duitsland (2,2%), Italië (2,1%) en India (2,0%). Het aantal nationaliteiten is vooral vanaf begin jaren negentig snel toegenomen. In 1991 waren er 72 promoties aan de TU/e: 71 Nederlanders en 1 Chinees. Vorig jaar waren er 222 promoties die samen goed waren voor 39 nationaliteiten.