Author profile picture

De burgemeester van Taipeh komt eind januari naar Eindhoven om zich op de hoogte te laten brengen van de ontwikkelingen op het gebied van Smart Cities. Hij brengt daarvoor bezoeken aan onder meer de High Tech Campus, Strijp-S en het Stratumseind. Ook maakt hij kennis met de Eindhovense burgemeester John Jorritsma.

Een week voor de burgemeester komt een andere delegatie uit Taiwan: de president van het bedrijf Advantech, dat ook een vestiging heeft in Son, geeft dan een lezing op de High Tech Campus. In zijn gevolg niet alleen medewerkers van Advantech, maar ook journalisten en technici die interesse hebben in de ontwikkelingen in de regio Eindhoven. Ook deze delegatie focust zich op Strijp-S en High Tech Campus. Daarnaast wordt een beoek gebracht aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het bezoek van burgemeester Ko Wen-Je is op 30 en 31 januari, de Advantech-delegatie komt op 23 en 24 januari. Aanleiding voor de bezoeken is de interesse van Tapei in de smart city ontwikkelingen en het start-up klimaat in Brainport Eindhoven. Deze ontwikkelingen worden door overheid, bedrijfsleven en media in Taiwan op de voet gevolgd.

Eindhoven heeft al langere tijd een band met Taiwan. De interesse van de Taiwanese overheid, bedrijfsleven en media gaan in het bijzonder uit naar de smart city oplossingen die in de regio worden ontwikkeld op onder meer het gebied van energie, veiligheid en watermanagement. Daarnaast zijn er inspanningen om start-ups hier en in Taiwan aan elkaar te koppelen. Ook zijn er Einhdovense bedrijven, waaronder DAF, met vestigingen in Taiwan. Tijdens het bezoek van de burgemeester van Taipei aan Eindhoven reist daarom zowel een start-up delegatie als een aantal Taiwanese journalisten mee.

De afgelopen jaren vonden veelvuldig bezoeken van Taiwanese delegaties aan onze regio plaats waarbij onder meer de onderwerpen ouderenzorg en startups aan bod kwamen. Ook bezochten bedrijven uit de regio Taiwan.

Foto: Ko Wen-Je, via wikipedia