Author profile picture

De High Tech Campus heeft weer eens iets revolutionairs opgeleverd. Onderzoekers van Holst Centre, imec en CMST hebben ‘s werelds eerste rekbare en vervormbare LED-display in textiel gemaakt. Binnenkort komt daar – heel belangrijk – nog één kwaliteit bij: wasbaarheid. Holst is een onderzoekscentrum en gaat nu op zoek naar bedrijven die de ontwikkelde techniek in productie willen gaan nemen. Dit kan de weg vrijmaken voor uitgebreidere proeven met echte gebruikers.

Met de sensoren in de kleding kan de gebruiker (of bijvoorbeeld een arts op afstand) real time gegevens krijgen over diens mentale en fysieke toestand. Wearables met bijvoorbeeld gezondheids- of bewegingstrackers zijn inmiddels een vast onderdeel in het dagelijks leven van veel mensen. Het zijn meestal afzonderlijke apparaten die, bijvoorbeeld als armband, gedragen worden. Het nadeel daarvan is, volgens de ontwikkelaars van Holst, dat je er elke dag weer aan moet denken om ze aan te doen. Mede daarom verwacht Holst veel van de logische volgende stap: integratie in kleding.

Hierdoor worden de devices zowel minder opdringerig als comfortabeler om te dragen. Dat zal mensen stimuleren ze regelmatig te gebruiken en dus verhoogt dat de kwaliteit van de verzamelde gegevens. Holst werkt al langer aan de integratie van dit soort lichamelijke meetinstrumenten in kleding (e52 schreef daar eerder over) maar is er pas kort geleden in geslaagd ze flexibel te maken.

Maar het gaat niet alleen om het meten en monitoren van de prestaties van het lichaam. Volgens Edsger Smits, onderzoeker bij Holst Centre, wordt het pas echt interessant als er ook feedback wordt geleverd op die meetgegevens, zodat de gebruiker er iets mee kan doen. “Door imec’s gepatenteerde stretch-technologie te combineren met onze expertise en al die elektronica in textiel te integreren, hebben we een grote stap in die richting gezet.”