Holst reasearches flexible technology © Holst
Author profile picture

De flexibele OLED is een lichtstrip die kan buigen, waarin geknipt kan worden en die onder water blijft branden. Tijdens een Business2Business Forum en een designerworkshop tijdens GLOW wordt de lamp extra onder de aandacht gebracht de komende week. Aanleiding: PI-SCALE, een project dat het gat tussen onderzoek naar en de productie van OLEDs moet gaan dichten.

Voor de realisatie van de pilot-line in PI-SCALE is zo’n 14 miljoen euro vrijgekomen vanuit de EU via de Photonics Public Partnership. Die zag een terugkerend probleem bij de ontwikkeling van nieuwe producten uit onderzoekscentra. Mede door onzekere economische tijden durft het bedrijfsleven de risicovolle stap van proof-of-concept naar product niet meer te maken en blijven veel goede ideeën (te lang) op de plank liggen.

Leiderspositie
Volgens Erno Langendijk, betrokken bij het project vanuit Holst Centre, is een pilot-line project als dit, waarbij binnen een jaar naar een klein aantal prototypen wordt toegewerkt, nodig om een innovatieve leiderspositie in de wereld te kunnen behouden.

“Als we dit niet zouden hebben, dan verspelen we onze technologische voorsprong ten opzichte van de rest van de wereld en zijn we te laat met het creëren van een klimaat waarbij bedrijven in Europa als eerste op de markt kunnen komen met nieuwe innovatieve toepassingen rondom flexibele OLEDs. Dit project is bedoeld om de voorsprong in OLED Lighting, binnen Europa te houden.”

Ambitie is om een nieuwe industrie op te zetten in Europa rondom flexibele OLEDs

Om dat te realiseren sloegen Holst Centre (Eindhoven), het Britse CPI, het Finse VTT en het Duitse Fraunhofer de handen ineen. Holst Centre verzorgt de coördinatie van het project, dat zich de eerste drie jaar met subsidie van de EU moet bedruipen, daarna moet PI-Scale een opzichzelfstaand bedrijf worden. Langendijk: “De ambitie is om een nieuwe industrie op te zetten in Europa rondom flexibele OLEDs.”

Andere partners in het project zijn bedrijven die de OLEDs daadwerkelijk toe gaan passen. Zo bekijkt Audi of ze de flexibele lichten kunnen verwerken in de achterlichten van auto’s. Op de langere termijn zal de auto industrie de lichten ook versmelten in de dashboards.

“Daarom is het belangrijk dat de strips stressbestendig zijn. Ze moeten er tegen kunnen als ze op hoge temperatuur in plastic worden gegoten.”

Bekijk hier wat er al allemaal mogelijk is met flexibele OLEDs:

Pilot Line
Eén van de doelen van PI-SCALE is om in de zomer van 2017 naar een pilot line toe te werken die flexibele OLEDs op kleine schaal kan produceren. Dat gebeurt dan nog Sheet-to-Sheet, waarbij de OLED’s als het ware één voor één op plastic worden geprint.

“Een jaar later willen we een Roll to Roll proces opzetten, waarbij de OLEDs op hoge snelheid van de band rollen, zoals ook een krant wordt geprint. Op dat moment is het aan de markt om de pilot line technologie op te pakken en naar massa productie om te zetten.”

Om die laatste sprong naar de markt te kunnen maken is wel nog een forse investering van het bedrijfsleven nodig. Volgens Langendijk zitten er in een ontwikkelingsproces van een nieuwe technologie als deze kortweg drie stappen: Proof of Concept Realization, Pilot Line Production en Mass Manufacturing.

“En bij elke stap zijn de investeringen een factor 10 groter, maar de kosten per product een factor 100 lager. Kost de eerste fase ongeveer 1 miljoen, dan kost de pilot line fase zo’n 10 miljoen en gaan de kosten van de Mass Manufacturing richting de 100 miljoen. Dat zijn het soort bedragen waar we naar moeten zoeken.”

GLOW
En om dichterbij die stappen te kunnen komen is er, in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) het Business 2 Business Forum tijdens GLOW georganiseerd, waar bedrijven uit –onder meer- de High Tech sector een update krijgen van de stand van zaken van OLEDs.

Langendijk: “Het is deels informatief maar ook zeer zeker bedoeld om nieuwe klanten binnen te halen voor PI-SCALE, die ons gaan helpen op eigen benen te staan.”

De designersworkshop daarentegen is bedoeld om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met de -nog nieuwe- lampen. “We geven de ontwerpers vrij spel om met de OLEDs te experimenteren, de werken die zij in de workshop maken, kunnen wij dan uiteindelijk weer gebruiken in onze prototypes.”

“Deze zomer zullen we voor het eerst op kleine schaal OLEDs werkelijk gaan drukken. Als dat foutloos lukt, gaan we verder met het maken van OLEDs in allerlande vormen en maten, om daarna over te gaan naar nog snellere Roll to Roll productie om de kosten te verlagen.”

De start van Pi-Scale en de evenementen tijdens GLOW markeren een nieuwe kijk op het doorontwikkelen van onderzoeksideeen naar de markt. “Zowel de EU als Holst hebben niet eerder zo gewerkt. Door het vroegtijdig betrekken van partners hopen we de benodigde versnelling in de markt te creëren. ”

De “Hands-on” OLED Lighting Workshop & International OLED B2B Forum tijdens GLOW vindt plaats op dinsdag 15 november in de Kazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven.