Author profile picture

In oktober 2020 schreef ik als afsluiting van De Robots komen eraan het volgende:

[..] Uit bovenstaande blijkt dat het bij robots in de tuinbouw om veel meer gaat dan het simpelweg vervangen van arbeid waar we nu onvoldoende mensen voor hebben. Ja, robots zullen uiteindelijk een deel van het saaie, repeterende werk gaan overnemen van de mens. Echter, de werkelijke waarde zal liggen in het bieden van mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen. Hierin speelt data verzameld door robots die toch al in de kas rijden om bijvoorbeeld te oogsten een belangrijke rol!
Op de vraag “Hoe verandert de robotrevolutie onze manier van leven” zal voor de tuinbouw het antwoord zijn dat het de mogelijkheid biedt die we nu nog niet eens kunnen bedenken! Wat wel duidelijk is, in de tuinbouw van de toekomst werken mensen en robots (cobots) meer dan ooit samen!
Hoe zit dat dan nu een jaar later met die robots? Je ziet ze in ieder geval overal opduiken.

Het vorig jaar door ABNAMRO gepubliceerde rapport Strijd om agrarische robots barst los geeft een groot aantal voorbeelden. Dit rapport is grotendeels gebaseerd op toepassingen in de veeteelt, akkerbouw en vollegrondsteelt. Een van de voorlopers is het bedrijf Lely dat wereldwijd voorloper is op het gebied van de ontwikkeling van de melkrobot. Inmiddels hebben ze ook robots ontwikkeld voor verschillende andere onderdelen van het melkveebedrijf.

Appel plukkende drone

In de akkerbouw zien we vooral systemen voor het wieden van onkruid, voor de tulpenteelt ontwikkelde H2L een selectierobot. Ook voor de fruitteelt worden al verschillende robots ontwikkeld. Er worden appels geplukt met een drone en het bedrijf Bx toonde recent op linkedin een video van de Robot ‘hond’ Spot van Boston Dynamics die met een camera en sensoren door een appelboomgaard loopt.

Ook in de glastuinbouw is er veel in beweging rond dit thema. Er zijn robots in ontwikkeling voor het plukken van tomaten, diverse gewaswerkzaamheden zoals blad snoei en het bestuiven. Daarnaast wordt er gewerkt aan systemen die de (tomaten)oogst kunnen voorspellen en die metingen aan het gewas kunnen doen. Als deze tellingen en metingen zijn belangrijk voor de teler om zijn gewas in de kas zo goed mogelijk te kunnen aansturen.

Er zijn wereldwijd flink wat aanbieders bezig. Zie bijoorbeeld de kaart “development map of greenhouse robotics”.

Voor de teler is het echter allemaal niet zo duidelijk welke robot hij moet gaan kopen. Er is er nog geen een die ‘klaar’ is en alle werkzaamheden kan verrichten zoals hij dat zelf doet. Toch is het essentieel dat teler en techontwikkelaar samen aan de slag gaan. Om de laatste stappen te zetten in het ontwikkelen van een robot die kan plukken, tellen, waarnemen en voorspellen.

Opbouwen en versterken ecosysteem

Om er aan bij te dragen dat tech, tuinders en wetenschappers elkaar vinden organiseren we op 24 en 25 november vindt er World Horti Center in Naaldwijk een event plaats rond het thema robotica en autonoom telen in de glastuinbouw. Rond de thema’s “Today” en “Tomorrow” zal gewerkt worden aan het opbouwen en versterken van het ecosysteem rond de ontwikkeling van glastuinbouwrobots. Dit doen we met inspirerende verhalen, voorbeelden uit andere sectoren en het organiseren van matchmaking tussen de verschillende partijen.

Wil je erbij zijn? Binnenkort meer informatie op: https://robocrops.tech/

Over deze column

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Eugene Franken, Helen Kardan, Katleen Gabriels, Carina Weijma, Bernd Maier-Leppla en Colinda de Beer probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Morgen zal het dus goed zijn. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.