Author profile picture

Het Westfriesgasthuis gaat een samenwerking aan met HighTechXL-alumnus Mint Solution. Vanaf februari zal het ziekenhuis het systeem MedEye gaan toepassen bij patiënten op de afdeling Cardiologie.

Volgens Mint Solutions, de maker van MedEye, wordt er bij 1 op de 5 toedieningen van medicatie een fout gemaakt ten aanzien van de persoon, het tijdstip en de dosering van het medicijn. De MedEye is een kastje dat nagaat of de toegediende medicatie overenkomt met wat er door de arts is voorgeschreven. Met het kastje kan aan het ziekenhuisbed worden gecontroleerd of de medicatie bij de patient past. Zo niet, dan wordt daar melding van gegeven.

Bij een eerdere samenwerking, met het Deventer Ziekenhuis, werden ongeveer 3 fouten per dag naar boven gehaald.