Author profile picture

Een reeks van stadsjubilea in 2016 heeft de gemeente ertoe gebracht een samenhangend programma op te stellen in het teken van de toekomst. “Het Wonder van Eindhoven” wordt zichtbaar op 14 en 15 mei 2016 met een weekend vol activiteiten rond de thema’s technologie, verbeeldingskracht, experimenteren, samenwerken en innovatie.

Schermafbeelding 2016-01-28 om 23.23.09

In mei 2016 is het 125 jaar geleden dat Philips zijn eerste fabriek opende aan de Emmasingel in Eindhoven. Een aantal partijen in de stad (Philips, Eindhoven 365 en de Gemeente Eindhoven) vindt dat dit moment samen met, in en voor de stad gevierd mag worden.

Er zijn dit jaar nog meer aansprekende jubilarissen: de bibliotheek en Trudo bestaan 100 jaar, het Van Abbe 80 jaar, de TU/e 60 jaar en het Evoluon bestaat 50 jaar.

Wonder Schermafbeelding 2016-01-28 om 23.22.10De organisatoren achter Het Wonder van Eindhoven hebben een belangrijke rol weggelegd voor Philips, en dan met name de manier waarop dit bedrijf zichzelf keer op keer is blijven heruitvinden. “De reden dat Philips na al die tijd nog gezond is, ligt in het vermogen om te veranderen en de mentaliteit van onconventioneel denken. Deze mindset ligt aan de wortel van het Wonder van Eindhoven: de veerkracht die deze stad aan de dag legde na de zwarte jaren rond eind ‘80 begin ’90 brachten de spirit teweeg waardoor bedrijven als ASML, FEI, NXP, Shapeways en vele andere zijn ontstaan.”

Naast deze bedrijfsmatige afsplitsingen is het volgens de organisatoren tekenend voor Philips dat zij ook aan de wieg stonden van ondernemingen op maatschappelijk terrein zoals bijvoorbeeld Woonbedrijf, IAK, en Etos. “De symboliek van het Wonder van Eindhoven is dat juist die ondernemingsgeest jonge bedrijven in onze regio tot op de dag van vandaag stimuleert en inspireert. Daarom ook is het thema van het feest niet terugkijken op het leven van een 125-jarige maar juist vooruitkijken, hoe zetten we deze eigenschappen in: Eindhoven viert de Toekomst!”

Cultureel

Schermafbeelding 2016-01-28 om 23.30.02Er is een uitgebreid cultureel programma in en rond het Klokgebouw en er is een route bedacht die de belangrijkste jubilarissen aan elkaar verbindt. De route – die nog in detail moet worden uitgewerkt – verbindt het station, waar Anton Philips de bezoekers opwacht, met het Evoluon. De bezoeker kan vanaf het Stationsplein over het 18 Septemberplein, langs de Lichttoren en Witte Dame en Bruine Heer, naar het Philips Museum lopen. Het museum presenteert de nieuwe expositie ‘Innovation and you’, die speciaal rondom het programma wordt opgezet. Vanuit het museum gaat de route verder naar het Philips Stadion. Hier kunnen de aan Philips gelieerde sporten zich presenteren.

EU

Nederland is in het eerste halfjaar van 2016 voorzitter van de EU. Het onderliggend thema van dit voorzitterschap is Grootstedelijke innovaties en een van de subthema’s is Smart Cities en Societies. Eindhoven grijpt deze kans aan om zich te presenteren, meeliftend op de viering van de jubilea. In een samenwerking tussen Philips, Evoluon, Philips museum, Eindhoven365 en de gemeente is een basisprogramma opgesteld waarin Eindhoven zichzelf opnieuw op de kaart wil zetten als stad van Technologie, Design en Kennis.

Het evenement moet, in co-creatie met andere organisaties uit de stad, een evenement voor, door en met de Eindhovenaar worden. Rode draad is het DNA van de stad en haar inwoners: innovatief en samen aan de toekomst werken. Daarbij krijgt de historische rol die Philips heeft vervuld voor de stad alle aandacht. De gemeente trekt er € 100.000,- voor uit.