Volgende week gaan we weer: stemmen! We ‘mogen’ zelfs twee keer, waaronder ook de stem op een lid van het waterschapsbestuur.
Sommigen beweren dat waterschappen vooral ouderwets en gedateerd zijn, en niet bereid tot enige innovatie.
Anderen spreken vol respect over dit oudste publiekrechtelijke orgaan in de Nederlanden, want het: ‘…draagt al eeuwen zorg voor wonen, werken en leefbaarheid…’.
Hoe het ook zij: ongeacht de waterstand in de rivieren, de neerslag tijdens ‘n natte herfst of de droogte bij ‘n hete zomer, de lage landen bij de zee blijven overal goed bereikbaar. Mede dankzij het waterschap.
En zo gaat ’t al eeuwen, het eerste waterschap ontstond al in de 13e eeuw.

Sinds 1995 worden waterschapsbestuurders rechtstreeks gekozen. Dat lijkt passend in onze tijd en democratisch. Toch was de opkomst bij de laatste verkiezingen in 2015 slechts 43,5%.
Je kunt je afvragen of daarmee de democratische legitimatie van het verkozen bestuur ook daadwerkelijk is geëffectueerd. Natuurlijk niet! Minder dan de helft van de kiezers is komen opdagen. Hoezo draagvlak?
Maar waarom zou je ook? Iedereen is het er over eens dat goed waterbeheer van de bovenste beste betekenis is. Ter bescherming van have en goed in de meest letterlijke zin van het woord. En daarover bestaat onder het volk geen énkel misverstand.
Het blijkt ook wel uit het stemgedrag in de waterschapsbesturen: 88% van de voorstellen wordt zonder politieke slag of stoot door de bestuursvergaderingen geloodst.

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief!

Je wekelijkse innovatie overzicht: Elke zondag onze beste artikelen in je inbox!

  In alle waterschappen is is er de waterschapspartij die zich heeft getooid met de welluidende naam: ‘Water Natuurlijk’. Alsof je daaraan ook maar enigerlei vorm van politiek gekleurde oriëntatie kunt ontlenen.
  Binnen het waterschap De Dommel noemt een groep zich ‘AWP niet politiek wel deskundig’. A-politieker kun je het nauwelijks formuleren.

  Meer landbouwbelang of natuurbehoud in de uitvoering van het werk?
  Dát zijn evidente politieke afwegingen. Maar die behoren te worden gemaakt op provinciaal- en rijksniveau. En hoezeer innovatie en klimaatadaptatie ook waterschapsjargon is geworden, dan nog wordt de modale kiezer daardoor nog niet naar de stembus getrokken.

  Laten we wel wezen, het waterschap is topuitvoerder van elders vastgesteld beleid.

  Uitvoeringsorgaan van de hoogste orde. Met regionale inkleuring en specifieke kenmerken: dijken, uiterwaarden, verstedelijking. Ongetwijfeld grote verschillen per regio, per onderwerp, en naargelang het letterlijke tij.

  Democratische legitimatie wordt op hoofdlijnen geborgd in Parlement en Provinciale Staten.
  Inbreng van belangenorganisaties én inwoners kan anno 2019 op eenvoudige, flexibele en effectieve wijze. Cliëntenpanels, webfora, Facebookgroepen. Het is allemaal te maken.
  Binnen gemeenten is er inmiddels al heel wat ervaring met deze eigentijdse vormen van E-participatie. Op argu.co zijn er legio voorbeelden te vinden.


  (foto:de Dommel bij Sint-Michielsgestel)

  Het waterschap geniet groot aanzien en onomstreden waardering. Het streven om alle kiezers te laten deelnemen in democratische controle is loffelijk, maar getuigt ook naïviteit. Ambtelijk aangejaagde verkiezingscampagnes ten spijt, de publieke belangstelling blijft ver beneden de maat. Stoppen daarmee en inzetten op nieuwe vormen.
  Waterschappen die zélf campagnes in gang moeten zetten om de kiezer te lokken?! Het past écht niet…

  Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

  Steun ons!

  Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

  Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

  Doneer

  Persoonlijke informatie

  Over de auteur

  Author profile picture Pieter Hendrikse is columnist voor IO. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Een interview met deze columnist is hier te lezen