Author profile picture

Met de definitieve afronding van de aanbesteding ‘Roadmap Stedelijke Verlichting Eindhoven 2030‘ kan er eindelijk een begin worden gemaakt met de uitrol van het “slimme lichtgrid” in Eindhoven. Het consortium Philips/Heijmans won de aanbesteding al een jaar geleden, maar onder meer door een bezwaarprocedure is die keuze nu pas definitief geworden. Met het grid kunnen oplossingen bedacht worden voor onderwerpen als bijvoorbeeld veiligheid, mobiliteit, energie of gezondheid.


Lees hier meer over het slimme lichtgrid voor Eindhoven


Het project omvat de co-creatieve ontwikkeling van innovatieve (licht)toepassingen in de openbare ruimte, plus het onderhoud en beheer van de openbare verlichting in de gemeente. Het consortium begint volgende maand de uitrol in vijf proefgebieden: John F. Kennedylaan-Eisenhowerlaan, de Ring en de woonbuurten Gijzenrooi, Schrijversbuurt en Woenselse Heide (West). Het consortium werkt in alle gebieden intensief samen met onder andere gemeente, TU/e, inwoners en ondernemers. Samen verkennen zij op welke manier de realisatie van een zogeheten slim lichtgrid, met aan te sluiten producten en diensten, voor een verbetering van de leefomgeving kan zorgen. De ontwikkeling is volgens de gemeente een belangrijke stap in de implementatie van de ‘smart society’ in Eindhoven, “een samenleving waarbij Eindhovenaren in co-creatie, en met behulp van technologie en design, de kwaliteit van leven verbeteren”.

Vertegenwoordigers van Philips en Heijmans bij de bekendmaking  in oktober 2015
Vertegenwoordigers van Philips en Heijmans bij de bekendmaking in oktober 2015

De komende vijf jaar gaat Philips/Heijmans bouwen aan het grid. Wat precies de werking van het slimme lichtgrid (onder meer opgebouwd via slimme lantaarnpalen) wordt, zal pas gaandeweg duidelijk worden, zegt wethouder Mary-Ann Schreurs (innovatie). “Het slimme licht grid zal als enabler fungeren voor nieuwe innovatieve oplossingen die de kwaliteit van leven gaan verbeteren. Het is nu nog niet te voorzien welke oplossingen dit zijn, omdat deze het resultaat zullen zijn van de innovatieve procesflow die doorlopen wordt.”

Het organiseren van slimme verdienmogelijkheden door Philips/Heijmans is onderdeel van de aanbesteding “waarbij niet uit te sluiten is dat gemeentelijke middelen georganiseerd of gecombineerd zouden moeten worden teneinde nieuwe innovatieve oplossingen te kunnen implementeren, aanvullend aan deze slimme verdienmogelijkheden.”

Gezamenlijk met het consortium gaat de gemeente op zoek naar nieuwe kansen voor verdere doorontwikkeling van het grid. Schreurs: “Vanuit de gemeente zullen wij het consortium betrekken bij Europese projectsamenwerkingen rondom innovatie bij onze internationale partnersteden zoals Helsinki, Kopenhagen of Gent.”

De opdracht is ingedeeld in twee contractperioden: te weten de eerste 5 jaar (tot 30 oktober 2021) en de tweede contractperiode, tot 30 oktober 2031. Na de eerste contractperiode is er een ‘go/no go’-moment. Voor de eerste vijf jaar is een totaalbudget van € 3,2 miljoen beschikbaar.