Author profile picture

De missie van E52: het ontdekken, vertellen en verspreiden van het verhaal van innovatie, inclusief de business die erachter zit

Met de uitbreiding van E52 tot een Europees platform (of eigenlijk: een Europees netwerk van lokale innovatie-platforms), veranderen ook het uiterlijk en de naam van deze site. Op 4 juni, aan het slot van de openingsbijeenkomst voor de Dutch Technology Week, onthullen we de details. In een tweeluik alvast een toelichting op de achtergronden, onze plannen en onze beweegredenen. Vandaag deel 2, over onze journalistieke missie.

Het is zeker niet zo dat er geen aandacht is voor het verhaal van innovatie. Maar er zijn weinig media die dat consequent, structureel en met een lokale focus doen. In dat gat is E52 ruim drie jaar geleden gesprongen. En sindsdien richten we ons vanuit Eindhoven op het ontdekken, vertellen en verspreiden van het verhaal van innovatie, inclusief de business die erachter zit. Dat gaat zo goed, dat we nu in staat zijn onze reikwijdte te vergroten: om te beginnen in München (zie het eerste verhaal in dit tweeluik), maar daarna mogelijk ook op andere innovatieve plekken in Europa.

Maar dat verandert niets aan onze missie, laat staan aan onze journalistieke insteek. We blijven op al die plekken waar we actief worden op zoek naar de mensen en organisaties die onze wereld van morgen aan het vormgeven zijn. En telkens weer doen we dat vanuit een logische lokale context. Het belang en de relevantie van de verhalen zelf krijgen daarmee de kracht die nodig is om impact te kunnen maken. Maar we laten het niet daarbij. Voor iedereen met meer dan lokale belangstelling zorgen we tevens voor een internationale context: door de verhalen ook te presenteren op een manier die vergelijking met andere initiatieven mogelijk maakt, zorgen we voor de broodnodige inbedding. Zo laten we zien dat op meer plekken op de wereld gewerkt wordt aan de oplossing van één specifiek probleem. Of dat een bepaald thema op lokatie A een compleet andere benadering krijgt dan op lokatie B. Bij elkaar maakt dat de lezer wijzer over de status van de innovatie zelf.

Maar dan moet de informatie natuurlijk wel kloppen. We zien allemaal om ons heen dat het in twijfel trekken van feiten (“fake news!“) een business op zichzelf is geworden; reden voor ons om nog scherper te gaan letten op de juistheid van onze verslaggeving. Dat doen we op drie niveaus: allereerst onze eigen verslaggeving natuurlijk, maar daarnaast ook via technologie en crowdsourcing. Technologie gaat ons daarbij op twee manieren helpen: met curatietools kunnen we makkelijker dan voorheen checken hoe andere media omgaan met een bepaald onderwerp en met een blockchain-applicatie (waaraan nog volop gebouwd wordt door onze partner Katalysis) zorgen we er voor dat bewezen betrouwbare artikelen dat stempel voor eeuwig met zich mee dragen – ook al worden ze verder gedeeld door derden. Voor de laatste check – door de lezers, de crowd dus – hebben we een boodschap klaar staan die straks bij al onze artikelen zichtbaar zal worden:

“Wij hechten grote waarde aan betrouwbaarheid. Je kunt ervan op aan dat al onze artikelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn gemaakt en dat we ons best hebben gedaan onze feitelijke informatie vanuit alle relevante bronnen te hebben opgebouwd. We gebruiken onze expertise en technologie om dat proces te bevorderen. Tegelijkertijd hebben we niet de pretentie daarin ooit volledig te kunnen zijn. Als lezer kun je ons daarin verder helpen door ons vanuit je eigen kennis te wijzen op onvolkomenheden, onjuistheden of verkeerde interpretaties. Dat kan in commentsectie onder elk artikel of met een mail aan de redactie.”

Tot slot: het gaat natuurlijk ook straks niet alleen om artikelen (in drie talen) op een website. Nee, we gaan, net als nu in Eindhoven, door met events, boeken, kranten, nieuwsbrieven, whatsapp-diensten en al wat maar nodig is om dat verhaal van innovatie zo goed mogelijk te vertellen.