Author profile picture

Het Evoluon staat te koop en dat is te merken. De ideeën voor het iconische gebouw schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo is er al geopperd er een rijksmuseum voor design van te maken en was vanochtend hier al te lezen dat het een test-lab moet worden waar het publiek kan spelen met robots, digital assistants en drones.

Het architectenbureau VAN AKEN heeft een ander voorstel: een museumpark voor Eindhoven. Het combineert het plan voor een rijksmuseum met de aanleg van een park rondom het gebouw. Hiermee wil het ontwerpbureau de verbinding met de omgeving vergroten en van het terrein rondom het Evoluon een publiek park maken. Om dit te kunnen doen zal de Tilburgseweg een tunnel onder het park worden, zodat het Jacob Oppenheimerpark bij het museumpark wordt getrokken en “Het gebouw kan ademen en worden ingebed in een open landschap.”

Nieuwe paviljoens op het terrein moeten in het ontwerp ruimte gaan bieden voor tijdelijke tentoonstellingen, conferenties en evenementen. De ‘ontwerperskapel’ aan de Beukenlaan biedt ruimte aan lokale ontwerpers van bedrijven en scholen in de regio om technologische kennis en design te promoten, terwijl het ‘buurtpaviljoen’ en het amfitheater aan de buurt de gelegenheid geven om evenementen te organiseren. Het totale parklandschap wordt in de plannen openbaar en zal hele jaar geopend zijn. Dit zorgt voor een museumpark voor Eindhoven en een bestemming die bezoekers uit het hele land moet gaan trekken.

De nieuwe functie als museum voor design, innovatie en technologie is volgens het architectenbureau essentieel voor de stad Eindhoven. “Hoewel er evenementen zijn als de Dutch Design Week en Dutch Technology Week, is er geen centrale, permanente locatie die design, innovatie en technologie van de vele grote industrieën in de stad en de regio promoot. ASML, Brainport, Philips Healthcare en onderwijsinstellingen als de TU/e, Fontys en de Design Academy horen thuis in dit ‘museum voor design, innovatie en technologie’.”

Foto-impressie: VAN AKEN