Turfwinning
Author profile picture

Het centrale deel van Ierland staat bekend om zijn uitgestrekte veengebieden. Ze herbergen een buitengewone verzameling flora en fauna, maar dienen ook een ander belangrijk doel. Wereldwijd blijken het namelijk enorme koolstofputten te zijn. Het Recovery en Resilience Plan van Ierland maakt nu 108 miljoen euro vrij om 33.000 hectare beschadigd veengebied in Ierland te herstellen. “Dit gaat een belangrijke rol spelen in onze nationale reactie op de klimaatcrisis”, zegt emeritus professor John Sweeney.

Veengebieden zijn koolstofrijke ecosystemen waarin methaan wordt opgeslagen. Zij komen in elke klimaatzone en op elk continent voor. Ze bedekken ook een groot deel van het landoppervlak van Ierland (20%). Wanneer veengebied wordt beschadigd of drooggelegd, ontstaan er problemen voor het klimaat. De in het organisch materiaal opgeslagen koolstof oxideert dan en wordt geleidelijk omgezet in CO2. Na verloop van tijd leidt dit proces bovendien tot bodemdaling.

Gezien de impact op het mondiale klimaatsysteem is de instandhouding en verbetering van deze natuurlijke veengebieden wellicht een van de meest efficiënte en kosteneffectieve manieren om de klimaatverandering in het land aan te pakken. Het geld uit het herstelfonds wordt besteed aan een grootschalig veenlandherstelproject van Bord na Móna: een Iers bedrijf dat zich richt op klimaatoplossingen. Het project heeft als doel om 100 miljoen ton CO2-uitstoot vast te leggen, de biodiversiteit te vergroten en uiteindelijk bij te dragen tot de doelstelling van Ierland om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Wetlands

Het herstel van drooggelegde, aangetaste en beschadigde veengebieden zorgt uiteindelijk voor de regeneratie van de vegetatie, wat op zijn beurt de koolstofvastleggingsprocessen bevordert. De eerste stap bij het herstel van de veengebieden is dan ook het opnieuw bevochtigen van het gebied. Een team van voormalige veenarbeiders is bezig het droge veen om te vormen tot nieuwe wetlands. Bord na Móna heeft al meer dan 25.000 hectare hersteld. Mede dankzij financiële hulp uit Europa zullen daar nog tienduizenden hectares bijkomen.

Omstreden onderwerp

Ierland heeft een lange geschiedenis met betrekking tot het winnen van turf, en de bescherming van veengebieden is er lange tijd niet omarmd, weet emeritus professor John Sweeney. Hij is klimaatwetenschapper aan de universiteit van Maynooth. “Het is een zeer controversiële kwestie en het blijkt ongelooflijk moeilijk om het Ierse volk ervan te overtuigen om te stoppen met de turfwinning. Ierland heeft lange tijd, sinds de Tweede Wereldoorlog, turf gebruikt als brandstof. Dat is natuurlijk problematisch. Wereldwijd slaan veengebieden samen meer koolstof op dan alle andere vegetatietypen in de wereld bij elkaar.”

John Sweeney
John Sweeney

Inmiddels is de Ierse regering erin geslaagd het verbranden van veengronden voor energiegebruik een halt toe te roepen. “Maar we zijn er nog steeds niet in geslaagd om de turfwinning voor onder andere de tuinbouw te stoppen,” vervolgt de professor. “Bovendien wordt nog steeds een grote hoeveelheid ervan geëxporteerd. Ik vind het daarom heel goed dat er via de RRF nu aandacht wordt besteed aan herstel en vernatting van de veengebieden.”

Impact op korte termijn

Ierland moet drastische maatregelen gaan nemen komende jaren, wil het de klimaatdoelen behalen. Sweeney: “Ik ben positief over de ontwikkelingen op de lange termijn, na 2030, wanneer we verder zijn met onder andere de bouw van offshore windmolenparken. Maar het blijft een feit dat we hier in Ierland nog steeds de verkeerde kant opgaan, als je kijkt naar onze uitstoot. Er moet op korte termijn veel gebeuren, willen we onze klimaatdoelstellingen voor 2025 behalen. Het aanpakken van de veengebieden, net als het verduurzamen van de landbouw en mobiliteit in Ierland, zijn stappen in de goede richting.”

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

ValutaBedrag