Dat Brainport Eindhoven een van de sterkste en snelst groeiende economieën van het land heeft, is inmiddels genoegzaam bekend. Maar hoe dat wordt bepaald, welke cijfers eraan ten grondslag liggen en hoe we die moeten interpreteren, daar hebben we de jaarlijkse Brainport Monitor voor nodig. In zes afleveringen keken we eerder deze maand naar de details. Vandaag de visie van Hans de Jong, president van Philips Nederland, op de cijfers. Een langere versie van dit stuk verscheen op zijn LinkedIn-Pulse.

Door Hans de Jong, Philips Nederland

Brainport Eindhoven geldt als een van de straalmotoren van de Nederlandse economie. De technologie die in deze regio wordt ontwikkeld en geproduceerd maakt oplossingen mogelijk voor wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals digitale zorg, slimme mobiliteit en alternatieve energieopwekking.

De Brainport Monitor 2018 bevestigt dit beeld andermaal: deze regio groeit, en groeit hard. Op economische groei (4,9% in Brainport vs. 3,2% in Nederland), toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit, en innovatie (1,9 mrd euro in Brainport) ‘scoort’ Brainport Eindhoven inmiddels substantieel boven het Nederlands gemiddelde.

Hans de Jong
Hans de Jong

De snelgroeiende hightech maakindustrie is het resultaat van de enorme, langjarige investeringen in innovatie. Philips, bijvoorbeeld, investeert 9,6% van haar omzet in innovatie: 1,76 miljard euro wereldwijd, waarvan 716 miljoen euro in Nederland (het grootste gedeelte in de regio Brainport Eindhoven). Het afgelopen jaar leidde dit tot 1.733 patentaanvragen, waarvan 686 in ‘medische technologie’. Daarmee zijn we koploper.

Investeringen in innovatie bepalen ons succes in de toekomst. Kennis is voor Nederland onze belangrijkste ‘grondstof’. De regio Brainport Eindhoven speelt daarin dus een belangrijke rol. Innovaties, zoals bijvoorbeeld de digitalisering van de huidige scanning technologie, leiden tot nieuwe doorbraken in digitale pathologie. Het is interessant dat daarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van technologie die we hebben ontwikkeld ten behoeve van de CD. We maken dus optimaal gebruik van bestaande technologie en integreren deze met nieuwe, veelal digitale, doorbraaktechnologieën (bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie).

Tezamen met onze productie- en innovatielocatie in Drachten is de regio Brainport Eindhoven voor Philips van vitaal belang in de transformatie naar een gezondheidstechnologiebedrijf. Met het oog op de continuïteit op de lange termijn investeren we vandaag in het succes van morgen.

Zo hebben we eerder dit jaar de huurovereenkomst van onze drie hoofdgebouwen op de High Tech Campus verlengd tot 2032. Vorig jaar is de infrastructuur van het Philips Innovation Center Eindhoven North in Best ingrijpend aangepast. In een volgende stap zal daar de komende drie jaar fors geïnvesteerd worden in de transformatie en renovatie van de Research & Development faciliteiten tot toplocaties voor innovatie.

Vanuit deze kerncentra werken wij samen met het volledige ecosysteem in de regio en het gehele land. Als eindpunt van een keten van MKB-toeleveranciers en als kloppend hart van vele innovatie samenwerkingen: TU/e en de regionale Ziekenhuizen (waaronder het recent gelanceerde ‘Eindhoven Med Tech Innovation Center’, oftewel: e/MTIC), Universiteiten en Universitaire Ziekenhuizen, en met vele startups.

Brainport Eindhoven wordt ook wel het nieuwe ‘Silicon Valley’ genoemd. Maar eigenlijk heeft het een unieke kracht en identiteit van zichzelf: een fijnmazig, in wezen onzichtbaar, netwerk van onderling samenwerkende partijen; publiek en privaat. ‘Brainport Eindhoven’ is wereldwijd een groeiend symbool voor succesvolle hightech maakindustrie.

De toekomst creëren we samen, door middel van technologische innovaties op basis van diepgaande domeinkennis. Dit vormt de basis voor het oplossen van de wereldwijde maatschappelijke problemen op het gebied van zorg, mobiliteit, en energie: van basistechnologie om semiconductors te maken tot het gebruik in concrete toepassingen.

Innoveren vanuit diepe domeinkennis en wereldleidende technologieën, dat is het enige antwoord op de toenemende mondiale platformeconomieën en concurrentie vanuit zowel het Oosten als het Westen.

Lees hier alles over de Brainport Monitor

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture