Author profile picture

Vanaf begin volgend jaar gaan een voor een alle gemeentelijke gebouwen op de schop. Het doel is een verduurzaming op alle fronten: het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, 50% energieneutraliteit, 95% hergebruik van sloopmateriaal, het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt en duurzaam woon-werkverkeer. Bovendien komt er meer ruimte voor groen en water, bijvoorbeeld op het Stadhuisplein.

Na drie jaar voorbereidend werk tekenden de gemeente Eindhoven en !MPULS woensdagavond de overeenkomst voor een langdurige vernieuwende samenwerking voor de renovatie, het onderhoud én het maximaal verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen in het Eindhovense stadshart. !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak architectenbureau, DWA, Kuijpers (contracthouder) en LAUDY Bouw & Ontwikkeling (Ballast Nedam).

Artistimpression2De bedoeling is dat de renovaties de komende tien jaar flexibel worden uitgevoerd, zodat de invulling kan meebewegen met de veranderende omstandigheden. Volgens wethouder Mary-Ann Schreurs (Design, Innovatie en Duurzaamheid) hebben steden als Birmingham en Barcelona zich al laten inspireren door de aanpak. “Anders dan bij traditionele aanbestedingen zijn we er samen in geslaagd om zowel financieel als in een fysiek ‘Living Lab’ de ruimte voor experimenteren en doorlopende verbeteringen te creëren.”

De eerste stap richt zich op de gebouwen rondom het Stadhuisplein. Op termijn volgt de vergroening en verduurzaming van Mercado, NRE, Designhuis en het Van Abbemuseum.