Author profile picture

Drie dagen per week is er voortaan een ambtenaar van de gemeente in het Catharina Ziekenhuis aanwezig om geboorteaangiftes te regelen. Met deze service willen ziekenhuis en gemeente het voor ouders makkelijker maken om hun pasgeboren kind in te schrijven in de burgerlijke stand. Ouders hoeven niet meer naar het Stadskantoor voor de inschrijving, bovendien kunnen moeders nu bij de geboorteaangifte aanwezig zijn.

De nieuwe dienst is een voorbeeld van een trend, waarbij de gemeente steeds vaker op locatie werkt. Dat gebeurt onder meer om mensen die aan huis gebonden zijn te helpen, of bij bijzondere gelegenheden. Een overzicht:

  • Identiteitscontrole gebeurt aan huis als mensen voor een paspoort of ID-kaart niet naar het Stadskantoor kunnen komen. Zij hebben dan wel een doktersverklaring en een gemachtigde nodig.
  • Een nieuw identiteitsbewijs kan desgewenst thuis bezorgd worden.
  • Het aanvragen van reisdocumenten voor onder meer minder validen, bewoners van een verzorgingstehuis en gedetineerden gebeurt op locatie.
  • In voorbereiding op een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, als dat gewenst is, ook op locatie in gesprek met het aanstaande paar als voorbereiding van de voltrekking.
  • In voorkomende gevallen worden speciale afspraken gemaakt als er bijvoorbeeld in een keer een grote groep statushouders wordt opgevangen in azc De Orangerie.
  • De Stichting WIJeindhoven, onderdeel van de gemeentelijke organisatie, heeft inloopplekken in de wijken, maar medewerkers bezoeken ook inwoners thuis als die een ondersteuningsvraag hebben.
  • Ook de afdeling Vergunningen zoekt af en toe haar klanten op. Dat gebeurt incidenteel door medewerkers van het cluster Drank & Horeca en van Gebruik Openbare Ruimte. Ook zijn er af en toe informatie- of inspraak-avonden die bijgewoond worden door casemanagers, bijvoorbeeld op verzoek van een van de wijkcoördinatoren of projectmanagers.

De primeur van de geborteaangifte in het Cathrien was vorige week voor Ellen van Dijnen en Maarten Kluitman met hun zoon Vince. Namens de gemeente Eindhoven was wethouder Yasin Torunoglu aanwezig om deze nieuwe Eindhovenaar welkom te heten.

De service geldt alleen voor baby’s die in het Catharina Ziekenhuis zijn geboren. Ook ouders die al uit het ziekenhuis vertrokken zijn mogen er gebruik van maken. De aangifte duurt ongeveer een kwartier. Ouders hoeven alleen maar een geldig identiteitsbewijs mee te brengen.