© IO
Author profile picture

Vanwege een hoger, onvoorwaardelijk bod en het feit dat de omwonenden geen duidelijke voorkeur hadden, gaat de gemeente in zee met Foolen & Reijs voor de ontwikkeling van het TD-gebouw. 

Er bleven na een voorselectie twee partijen over als kanshebber, namelijk ontwikkelaar Foolen & Reijs (met architect DiederenDirrix) en ontwikkelaar-belegger Amvest (met architect Piet Hein Eek/Dekkers). Zij dienden in februari hun definitieve plannen in, waarna het stadsbestuur een keuze maakte. Daarbij is ook gekeken naar het verloop van een inspraakronde voor buurtbewoners.

Foolen & Reijs doen volgens de gemeente “een aanzienlijk hoger bod dan Amvest en willen op korte termijn en onvoorwaardelijk afnemen”. Zij nemen daarmee de risico’s van ruimtelijke procedures, saneringen en dergelijke over. Amvest wil pas afnemen als het bestemmingsplan onherroepelijk is gewijzigd, zegt de gemeente. “Dit levert een risico op voor de gemeente en betekent dat de exploitatiekosten (jaarlijks vier ton) nog minimaal een jaar ten laste van de gemeente komen.”

ontwikkelingsvisieklavertjevier

Uit de verklaring van de gemeente: “De buurtinspraakreacties en de nagekomen reacties geven geen duidelijke doorslaggevende voorkeur aan voor één van beide plannen. Wel blijkt duidelijk dat het hoogste draagvlak in de buurt wordt bereikt als alleen het bestaande gebouw wordt getransformeerd, waarbij geen extra bouwvolume wordt toegevoegd. Om deze reden gaat de gemeente met Foolen & Reijs exclusief het gesprek aan over de verkoop, waarbij wordt uitgesloten dat er bouwvolume wordt toegevoegd.”