Author profile picture

Met een convenant hebben gemeente Eindhoven en Fontys ICT afgesproken elkaar meer te gaan helpen. Concreet betekent dit dat de gemeente als werkgever “hoger” in de kaartenbakken met stage-aanbieders voor de opleiding zal komen. Daarmee verzekert de gemeente zich op termijn van voldoende stagiairs en onderzoekers op het gebied van ICT.

Wethouder Mary-Ann Schreurs en Fontys-directeur Ad Vissers zetten eerder deze week hun handtekeningen onder het convenant.

image004
Wethouder Mary-Ann Schreurs en Fontys-directeur Ad Vissers zetten eerder deze week hun handtekeningen onder het convenant

Voor Fontys is dit een van de manieren om haar band met de stad explicieter te maken. Fontys verwacht dat het convenant eraan bijdraagt “de actualiteit van het ICT-onderwijs te borgen”, met als doel dat hun ICT-leeromgevingen een realistische afspiegeling zijn van de (vaak innovatieve) vraag in het bedrijfsleven en bij overheden.

Voor de gemeente is het een kans om beter gebruik te maken van de expertise die Fontys ICT te bieden heeft. Volgens Schreurs’ woordvoerder Mikke Leenders komt de gemeente hiermee “meer in the picture” van de Fontys-studenten. “We worden letterlijk zichtbaarder in de databanken van Fontys. Daarmee is de kans groter dat studenten voor hun onderzoek of stage voor ons kiezen.”

Dat is volgens Leenders extra belangrijk “omdat Fontys-studenten zeer gewild zijn.” Gemeente en Fontys gaan het convenant binnenkort nader invullen. “Op ieder deelthema gaan we specifieke afspraken maken, zodat we zo breed en goed mogelijk kunnen profiteren van deze samenwerking.”

Het convenant past in een tendens bij de gemeente om maatschappelijk relevante thema’s en projecten niet meer alleen intern te beleggen, maar dit samen met onderwijs of bedrijfsleven te doen. Leenders: “Op deze manier kunnen we veel beter gebruik maken van de expertise van buiten onze organisatie.” Dat heeft volgens de woordvoerder “alles te maken met onze veranderende rol in de maatschappij. We hoeven niet meer per se alle kennis zelf in huis te hebben maar kunnen ook slim gebruik maken van de kennis van buiten.

Het convenant is met gesloten beurzen gesloten. Er zijn geen aantallen stagiaires of onderzoekers in benoemd; na een jaar bekijken beide partijen wat de afspraken hebben opgeleverd. Het convenant heeft een looptijd van in elk geval vier jaar. De gemeente bekijkt nog of soortgelijke afspraken met andere opleidingen in de regio gemaakt kunnen worden.