Author profile picture

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

“…#PO-inactie heeft definitief een einde gemaakt aan traditioneel bepaalde machtsverhoudingen…”,

Al maandenlang kon je het zien aankomen: het onderwijsconflict in Geldrop gaat definitief verliezers opleveren aan de ‘sturingskant’.

Directeuren van goed lopende basisscholen ziek, aan de kant gezet en naar huis gestuurd. Gevoelens van onmacht en verdriet bij ouders. ’n Bestuurder die wel erg eenzijdig lijkt te communiceren. Opnieuw oplaaiende conflicten en ruzies. Leerkrachten en medezeggenschappers die het niet langer droog houden.
En zo sleepten het gezeur, de verwijten en vooral het kennelijk halsstarrige zwijgen van de bestuurder zich maar voort. De media stortten zich verkneukeld op het, ja, welk conflict eigenlijk?

Het hoogste gezag, de raad van toezicht, koos consequent de zijde van de top. En deed er verder publiekelijk het stilzwijgen toe. Uiteindelijk vertrok de ganse bovenlaag: toezichthouders en, inmiddels aangetreden, interim-bestuurder. Met hangende poten en langs de zijdeur.
Daarvoor moesten eerst wel scholen dicht: leerkrachten meldden zich collectief ziek. Ouders steunden het interne verzet.
Misschien is nog wel de grootste winst van het bestuurlijke onderwijsdrama in Geldrop dat duidelijk is geworden van wie de school nou écht is.

Bestuurders, toezichthouders en politici kunnen van alles willen. En zo hoort dat ook. Daaraan ontlenen zij immers in belangrijke mate hun legitimatie. Leidinggevenden die niets ‘willen’, die geen ‘beleid’ maken, horen niet op de posten die ze bezetten.

Grote verantwoordelijkheid dragen ze voor een meer dan goede facilitering van het onderwijsproces. Degelijke schoolgebouwen, bekwaam personeel, voldoende leermiddelen, goede kwaliteitszorg en ’n stevige verbinding met de ‘rest’ van de samenleving. En ook slim omgaan met signalen van onvrede en onduidelijkheden in regelgeving wegnemen.
Daarin kun je de taken van de bestuurders wel zo’n beetje samenvatten.

Maar het gaat sowieso mis bij gebrek aan empathie en onvoldoende communicatief vermogen.
Waaraan ’t écht schortte bij “ ’t Nut” weet ik niet.

Verbazingwekkend en verfrissend is de bereidheid van teams om de hiërarchie te durven weerstaan. En dat is winst.
Leerkrachten zijn geen revolutionaire types. Mensen die in het onderwijs werken doen dat vanuit passie. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen is hun drijfveer.
Bestuurders moeten het wel héél erg bont maken om hen collectief tot ziekmelding te verleiden.

Ik gun #POinactie het patent op dit nieuwe elan. De start van deze ‘buitenparlementaire’ groep in het primair onderwijs, heeft een schok van zelfbewustzijn in het veld teweeg gebracht.
Gedwee meelopen in het stramien dat een directeur of bestuur heeft uitgestippeld, is voorbij. Ook ’n vak- of sectororganisatie heeft niet langer het alleenspreekrecht.
#POinactie heeft definitief een einde gemaakt aan traditioneel bepaalde machtsverhoudingen.
Er is een nieuw speelveld ontstaan, waarbij leerkrachten en docenten hun eigen plek opeisen. In Geldrop hebben ze daar meteen uitvoering aan gegeven. En niet te vergeten: de ouders in hun kielzog.

Scholen dienen bestuurd, en op bestuurders hoort toezicht uitgeoefend te worden. Elke kracht verdient tegenkracht, elk woord weerwoord. Kennelijk was er dat in Geldrop ‘even’ uitgesneden. Inmiddels is men daar van een goede kermis thuis gekomen.

Na vertrek van de bobo’s gingen deuren weer open, en oogden de scholen weer zoals ze in de kern ook zijn: gemeenschap.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie