Author profile picture

Sportwethouder Bianca Van Kaathoven (SP) stapt met onmiddellijke ingang op. Zij vindt dat ze te weinig maatschappelijk draagvlak heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Grote, omstreden dossiers rond bezuinigingen op de ijsbaan en zwembad de Tongelreep zijn daar debet aan. Naast sport was Van Kaathoven ook verantwoordelijk voor binnenstad, detailhandel en diversiteit.

Van Kaathoven is de derde wethouder die tijdens deze coalitieperiode opstapt.

De vertrekkende wethouder wist vooraf dat haar portefeuille er een ‘met mogelijkheden, maar ook met uitdagingen’ was. “Er lag immers een flinke bezuinigingsopdracht voor sport en de ambities lagen hoog. De uitdaging was om de problemen bij sport van de afgelopen jaren op te lossen. In de voorgaande jaren is de kaasschaaf gehanteerd binnen sport en die methode kon echt niet meer, dus werd het tijd voor echte keuzes. Die zijn niet gemakkelijk; zeker niet als je weet wat voor impact ze op mensen hebben. Uiteindelijk kwam door de keuze energie los in de stad. Het was mooi te zien hoe we deze hebben omgezet tot een goed alternatief; het mogelijk openhouden van de ijsbaan door privatisering.”

Toch was dat niet voldoende, zo bleek. Van Kaathoven: “Door de voorgeschiedenis rondom het traject ijsbaan in 2014, het niet voldoende meenemen van de verenigingen in het zwembad en de onduidelijkheid rondom de varianten, werd het onmogelijk om nog echte stappen te zetten in de belangrijke dossiers. Ik voel het brede draagvlak niet meer op een aantal sportdossiers en vertrouwen is belangrijk voor deze zware dossiers.”

“Begrip, respect en spijt”

Haar partij, de SP, zegt begrip, respect en spijt te hebben over haar beslissing. “Tot onze grote spijt heeft Bianca van Kaathoven aangegeven vandaag te stoppen als wethouder. Dit is niet wat wij voor ogen hadden toen we twee jaar geleden met groot enthousiasme begonnen aan de “Expeditie Eindhoven”, zoals de titel luidt van ons coalitieakkoord. Bianca heeft zich hier met hart en ziel voor ingezet. Haar opdracht was niet makkelijk: forse bezuinigingen op sport en tegelijk hoge ambities. Toch heeft Bianca mooie resultaten geboekt waar we als SP trots op zijn.”

De SP geeft aan in overleg met de coalitiepartners op zoek te gaan naar een goede opvolging voor Van Kaathoven. “Wij hebben groot respect voor wat Bianca heeft gedaan voor Eindhoven, de stad waar ze is geboren en waar haar hart ligt. Maar we hebben ook begrip en respect voor haar keuze, nu ze op belangrijke dossiers niet meer het brede draagvlak ervaart dat daarvoor nodig is.”